Home

Opnieuw vluchtelingen hervestigd in België

20/10/2015
De selectie van 300 vluchtelingen voor hervestiging in België, is bijna ten einde. Vanaf oktober komen deze mensen aan, nadat ze een culturele oriëntatie kregen. 

In 2015 hervestigt België in totaal 300 vluchtelingen. Het gaat om 236 Syriërs die naar Libanon vluchtten omwille van de conflicten in hun land en 64 Congolezen die naar Burundi zijn gevlucht.De Syrische vluchtelingen werden in Beiroet (Libanon) geselecteerd tijdens twee missies van het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS), een in maart en een in september 2015. Sommige vluchtelingen zullen geselecteerd worden op basis van hun dossier dat werd voorgelegd door het VN-vluchtelingenagentschap (UNHCR). De aankomst van de Syriërs is voorzien in oktober 2015 en wordt voorafgegaan door een culturele oriëntatie.Culturele oriëntatieIn september volgde een eerste groep reeds de culturele oriëntatiedagen die worden georganiseerd door Fedasil, het Federaal Agentschap voor de opvang van asielzoekers in België, in samenwerking met het bureau van IOM in Beiroet. Begin november gaat Fedasil opnieuw naar Libanon om een tweede groep vluchtelingen te informeren.In totaal volgden 124 Syriërs de culturele oriëntatie in september, die bestond uit presentaties en verschillende activiteiten (ook voor kinderen). Het doel is om hen meer informatie te geven over verschillende aspecten van het leven in België: levenskosten, opleiding, gezondheidszorg, arbeidsmarkt, enz. De vluchtelingen konden er ook terecht met de vele vragen over hun toekomstige leven in België.HervestigingHervestiging gaat over het selecteren en overbrengen van vluchtelingen van een land waar zij bescherming hebben gezocht naar een derde land, dat vooraf heeft ingestemd om hen een duurzaam verblijfsrecht te geven. Het is een maatregel die een oplossing moet bieden voor diegenen die niet kunnen terugkeren naar hun land van herkomst en evenmin afdoende bescherming kunnen krijgen of geen lokale integratieperspectieven hebben in het land van eerste opvang.Meer weten: www.hervestiging.be