Home

Hervestiging: ontmoeting met Syriërs in Libanon

30/03/2016
Eind februari reisde Fedasil naar Beiroet om er de Syrische vluchtelingen te ontmoeten die geselecteerd werden voor hervestiging in België in 2016.

Een eerste groep Syrische vluchtelingen werd door het CGVS geselecteerd om in 2016 hervestigd te worden. Fedasil trok naar Libanon om hen in te lichten over hun toekomstige leven in België. Uiteindelijk zijn 132 Syriërs nu voorbereid op hun komst naar ons land. Zij worden eind april verwacht.Het is de bedoeling dat België in 2016 in totaal 550 vluchtelingen hervestigt.Eén vertegenwoordiger per centrumDe Fedasil opvangcentra van Pondrôme, Sint-Truiden, Florennes en Kapellen zorgen voor het eerste onthaal van de hervestigde vluchtelingen. Elk centrum duidde een medewerker aan om de vluchtelingen in Libanon op te zoeken en de verschillende infosessies te begeleiden. De deelname van medewerkers aan dergelijke missies verzekert de continuïteit tussen de selectie van de vluchtelingen en hun opvang in een centrum.In deze 'culturele oriëntatie' die wordt gegeven door Fedasil-vertegenwoordigers, met de steun van het lokale IOM-bureau, komen diverse thema’s aan bod: opvoeding, tewerkstelling, levenskost, gezondheidszorg, familiehereniging… Zo krijgen deelnemers een beeld van de verschillende facetten van het leven in België, en meer bepaald het leven dat hen te wachten staat als hervestigde vluchteling in een opvangcentrum.Wie zijn de vluchtelingen?Allen zijn Syriërs die momenteel in Libanon verblijven. Het gaat om een heterogene groep van mensen met verschillende etnische afkomst, geloofsovertuiging en opleidingsniveau. Sommigen hebben gezondheidsproblemen.De groep telt 62 kinderen. De oudsten onder hen hebben de infosessies en activiteiten van Fedasil meegevolgd. Voor de kleinsten waren er oefenschriftjes, kleurboeken en een memospel over België.