Home

Hervestiging: 273 vluchtelingen aangekomen

09/02/2016
België had zich ertoe verbonden om 300 Syrische en Congolese vluchtelingen te hervestigen in de loop van 2015.

Voor 2015 had België zich ertoe verbonden om 300 vluchtelingen te hervestigen op haar grondgebied: 225 Syrische vluchtelingen uit Libanon en 75 Congolese vluchtelingen uit Burundi. De grote meerderheid van hen is tussen oktober 2015 en januari 2016 in België aangekomen. 14 Syrische vluchtelingen moeten hun reis uit Libanon nog aanvangen.Het profiel van de hervestigde vluchtelingen wordt voorgesteld door het Hoog Commissariaat voor de Vluchtelingen van de Verenigde Naties (UNHCR), op basis van de prioriteiten die Europa heeft vastgelegd: kwetsbare vluchtelingen, families met kinderen...Het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS) is verantwoordelijk voor de selectie 2015 van de hervestigde vluchtelingen in België. Vervolgens hebben vertegenwoordigers van Fedasil de Syrische vluchtelingen ter plaatse voor hun vertrek ontmoet om hen onder andere te informeren over hun toekomstig leven in België. De reis, vanuit Burundi en Libanon, was georganiseerd door de internationale organisatie voor migratie (IOM) en werd mogelijk gemaakt door de Belgische ambassades in deze twee landen.Begeleiding in BelgiëOver het algemeen verblijven de hervestigde vluchtelingen tussen de 3 en de 6 weken in een opvangcentrum van Fedasil. Ze verhuizen nadien naar een individuele woning die ter beschikking wordt gesteld door een van de 41 vrijwillige OCWM's die de oproep van de regering begin 2015 hebben beantwoord. Indien geen woning kan worden gevonden, verblijven de vluchtelingen in een individuele woning die deel uitmaakt van het opvangnetwerk van Fedasil. Verder worden de vluchtelingen gedurende minstens een jaar begeleid door een van de twee ngo's die partner zijn van het programma: Convivial en Caritas International.Hervestiging?Hervestiging gaat over het selecteren en overbrengen van vluchtelingen van een land waar zij bescherming hebben gezocht naar een derde land, dat vooraf heeft ingestemd om hen een duurzaam verblijfsrecht te geven. Het is een maatregel die een oplossing moet bieden voor diegenen die niet kunnen terugkeren naar hun land van herkomst en evenmin afdoende bescherming kunnen krijgen of geen lokale integratieperspectieven hebben in het land van eerste opvang.België neemt dit jaar voor het derde jaar op rij deel aan het hervestigingsprogramma. Het is het tweede jaar dat België Syrische vluchtelingen hervestigt, maar ook het eerste jaar dat het aantal hervestigde vluchtelingen zo hoog ligt (100 vluchtelingen in 2013 en 2014). De oorzaak ligt bij de noodtoestand door het aanhoudende conflict in Syrië en de oproep van de EU aan de Lidstaten om meer vluchtelingen op te vangen.België zal ook andere vluchtelingen hervestigen in 2016, meer bepaald 250 bijkomende Syrische vluchtelingen die in 2015 waren aangekondigd voor hervestiging in België. Een groot deel van hen werd reeds geselecteerd en wachten op hun transfer naar België.