Home

Europese solidariteit in het centrum van NOH!

04/09/2020
18 jonge asielzoekers zijn in augustus uit Griekenland aangekomen in het kader van een herplaatsing (relocatie). Fedasil NOH zorgde mee voor de eerste opvang.

Duizenden vluchtelingen verblijven in Griekenland in overvolle opvangkampen, in afwachting van de behandeling van hun asielaanvraag. Onder hen ook heel wat niet-begeleide minderjarigen met een kwetsbaar profiel.

In mei engageerde de federale regering zich ertoe om 18 minderjarigen over te laten brengen en in België op te vangen. Dit gebeurde na de vraag van de Europese Commissie aan de lidstaten om inspanningen te leveren om inspanningen te leveren en zo de druk op Griekenland te verminderen.

Eerste opvang in Neder-Over-Heembeek

Het centrum van Neder-Over-Heembeek werd aangesteld om 5 van de jongeren op te vangen, ze te observeren en daarna naar een aangepaste plaats te oriënteren. Ze zijn hier 1 maand gebleven voor ze vertrokken naar verschillende opvangplaatsen in opvangcentra van Fedasil of gastgezinnen.

Voor hun vertrek uit Griekenland zijn alle kinderen getest op Covid-19. Bij aankomst in België heeft Fedasil de gebruikelijke medische checks en opvolging uitgevoerd.

De 18 niet-begeleide minderjarigen zullen nu een klassiek parcours van asielaanvraag doorlopen bij de asielinstanties (Dienst Vreemdelingenzaken en Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen). We zijn blij dat het centrum van Neder-Over-Heembeek kon deelnemen aan de herplaatsing van deze jongeren. Hopelijk gaan ze een betere toekomst tegemoet!