Home

Eerste bewoners!

10/11/2022
Fedasil vangt opnieuw asielzoekers op in jeugdcentrum De Horizon in Bredene.

Om de opvangcapaciteit van het opvangnetwerk te vergroten, zal Fedasil tijdelijk gebruikmaken van het centrum voor zeeklassen De Horizon in Bredene. De eerste bewoners (46) zijn op donderdag 10 november 2022 toegekomen. Het gaat om personen die recent een verzoek om internationale bescherming indienden in ons land.

Wintermaanden

Het opvangcentrum heeft een capaciteit van 260 plaatsen en zal gebruikt worden van november 2022 tot maart 2023. Tijdens de asielcrisissen in 2015 en 2019 werd het centrum ook telkens kort gebruikt voor opvang in de wintermaanden.

Het tijdelijke opvangcentrum in Bredene voorziet, zoals alle centra van Fedasil, niet alleen in de dagelijkse basisbehoeften (zoals onderdak, voedsel en kledij). De asielzoekers krijgen ook sociale, juridische en medische bijstand. Bovendien organiseert het centrum activiteiten om hen een zinvolle dagbesteding te bieden.

Een twintigtal personeelsleden staan in voor de goede werking van het centrum: maatschappelijk werkers, opvoeders, onthaalmedewerkers, verpleegkundigen, logistiek medewerkers, animatoren... De medewerkers werken afwisselend en zijn 7/7 en 24/24 aanwezig om de bewoners te begeleiden. Het nieuwe team wordt ondersteund door ervaren collega’s uit andere opvangcentra, zoals uit Poelkapelle. Er staan nog vacatures open voor het opvangcentrum in Bredene op www.fedasil.be/nl/werken-bij-fedasil

Vrijwilligerswerk

Personen die graag een handje toesteken, kunnen het centrum contacteren om vrijwilligerswerk te komen doen. Wij zijn verder steeds op zoek naar kledij (winterkledij voor mannen, vrouwen en kinderen) voor de bewoners! Neem contact op voor meer info via info.bredene@fedasil.be en volg de Facebookpagina voor alle laatste updates.

Verzadigd opvangnetwerk

Dankzij de opening van een opvangcentrum in Bredene kan Fedasil de opvangcapaciteit tijdelijk verhogen.

Al meer dan een jaar wordt België geconfronteerd met een ernstig tekort aan opvangplaatsen. Door dit gebrek aan plaatsen staan er dagelijks asielzoekers op straat, zonder enige opvang. Naast Bredene bereiden Fedasil en de partners de opening van andere centra voor, met name in Verviers. Via het Nationaal Crisiscentrum worden ook noodplaatsen voorbereid in Jabbeke en Glons.