Home

Een warm welkom

08/09/2020
De afgelopen weken ontving ons centrum stapsgewijs kleine groepjes niet-begeleide minderjarigen. We heten hen warm welkom en treffen de nodige voorbereidingen om het centrum optimaal af te stemmen op deze doelgroep.

De groep minderjarigen bestaat voornamelijk uit Afghaanse jongens tussen 14 en 16 jaar. Ze zijn in België aangekomen zonder ouder(s) of voogd. Terwijl hun verzoek tot internationale bescherming onderzocht wordt, krijgen ze opvang in verschillende fases. De eerste weken na aankomst blijven ze tijdelijk in een observatie- en oriëntatiecentrum. Ons centrum staat in voor de tweede fase, namelijk die van stabilisatie. Een fase waarin school en het verwerven van autonomie centraal staan. De jongeren leven hier in een leefgroep waar opvoeders en maatschappelijk werkers hen begeleiden. Zij volgen de jongeren nauwgezet op en ondersteunen hen in hun individuele trajecten. 

Onderwijs

Hoog op onze agenda staat het uittekenen van een goed schooltraject. In samenwerking met de lokale schoolbesturen en de gemeente bekijken we waar de jongeren school kunnen lopen. Eerst komen ze terecht in Okan-klassen waar ze ondergedompeld worden in een taalbad en kennismaken met het schoolsysteem. Hierna stromen ze door naar het reguliere onderwijs. Sommige jongeren moeten vanaf nul beginnen, anderen dragen al technische of theoretische bagage met zich mee. Het is de bedoeling om voor elk van hen een gepaste plek te vinden, vertrekkend van hun talenten. 

Ontspanning en ontplooiing

Daarnaast willen we ook volop inzetten op activiteiten na de schooluren, waarbij de jongeren zich kunnen ontspannen en ontplooien. In het centrum organiseren we heel wat activiteiten, maar we willen ook samenwerkingen opzetten met de buurt en organisaties buiten het centrum. Ook vrije tijd kan een ware ontdekkingstocht zijn naar persoonlijke sterktes en passies.