Home

Een nieuwsbrief voor de opvangcentra

26/06/2008
Deze maand verdeelt elk federaal opvangcentrum een lokale nieuwsbrief. Bedoeling is om de buurtbewoners regelmatig te informeren over de werking en het dagelijkse leven in het opvangcentrum voor asielzoekers.

De nieuwe lokale nieuwsbrieven bestaan uit een recto-verso pagina en hebben een aantal vaste rubrieken. Zo vindt u op de eerste pagina steeds een activiteitenkalender van het opvangcentrum en het voorwoord van de directie. Op pagina twee is er plaats voor ondermeer het nationale artikel "Nieuws van Fedasil", dat terugkeert in de edities van alle centra en algemene informatie geeft over de opvang van asielzoekers.
 
Het eerste nummer, dat verscheen in juni, is inmiddels door alle opvangcentra verdeeld. In de toekomst zal elk centrum minimum drie edities per jaar publiceren.
 
De nieuwsbrieven zorgen, samen met andere buurtinitiatieven zoals rondleidingen en opendeurdagen, voor een betere integratie van het opvangcentrum in de gemeente.
 
U kunt de nieuwsbrieven van de opvangcentra ook lezen op hun website: www.fedasil.be/home/list.