Home

De Boomgaardklas

08/06/2023
Net zoals kinderen in België zijn minderjarigen die verblijven in een opvangcentrum leerplichtig. Zij moeten tot hun 18e les volgen. Helaas is dat door gebrek aan onthaalklassen geen evidentie. Daarom richtte het centrum onlangs zelf een klasje op!

Jongeren in de leeftijd van het middelbaar onderwijs, komen eerst in een OKAN-klas terecht (Onthaalklas voor Anderstalige Nieuwkomers). Van zodra hun kennis van het Nederlands voldoende is, stromen ze door naar het reguliere onderwijs. Eind januari bereikten ons de eerst berichten dat er geen plaats meer was in de onthaalklassen en dat jongeren op een wachtlijst terechtkwamen. Ook voor de 15 jongeren uit ons opvangcentrum bleek in februari geen plaats meer. Er zat niets anders op dan te wachten tot volgend schooljaar....

Gedaan met wachten

Of toch? Het idee voor het oprichten van een noodklas kreeg al snel concreet vorm. Via een oproep op onze facebookpagina vonden we 9 gemotiveerde vrijwilligers die mee hun schouders onder dit project wilde zetten. Vier dagen per week geven zij van 10u tot 12u lessen Nederlands en maatschappelijke integratie. De gemeente Ranst zorgde voor een lokaaltje. Op 16 maart trokken 12 jongens en 3 meisjes voor de eerste maal naar de "Boomgaardklas". 

Positieve reacties

"Ik vind het heel leuk in de klas", aldus M. "Voor mij is het te kort, school mag een hele dag zijn", voegt A. eraan toe. "Ik vind het ook heel leuk, alleen mogen de jongens in de klas iets stiller zijn", zegt één van de meisjes. Ook de vrijwilligers zijn enthousiast: "Het is fijn om de jongeren te zien groeien. Ik kom met plezier les geven", laat vrijwilliger D weten. "Ja dat is zo, het is echt een heel fijne groep, je voelt dat ze onze inspanningen apprecïeren. Ik doe dit echt zeer graag", voegt vrijwilliger C. toe. 

Onze boomgaardklas kan altijd extra helpende handen gebruiken. Ook voor de huiswerkklas voor de lagere schoolkinderen en Nederlandse lessen voor volwassen zijn we nog op zoek naar vrijwilligers. Verder zoeken we ook nog buddy's voor onze jonge bewoners. Interesse? Contacteer ons via info.broechem@fedasil.be