Home

Buurt u mee?

04/03/2019
Twee jaar geleden kwam ons buurtcomité voor de allereerste keer samen. Enkele gemotiveerde buren besloten om samen de schouders te zetten onder positieve projecten voor de buurt rondom het opvangcentrum.

Het was op 19 januari 2017 dat ons buurtcomité voor de eerste keer vergaderde. Een 8-tal gemotiveerde buurtbewoners besloten, met Fedasil en met de steun van de gemeente en het OCMW van Ranst, om de leefbaarheid en het samenhorigheidsgevoel rondom het centrum te verhogen. In de loop van die 2 jaar mogen kwamen er heel wat mooie projecten tot stand.

Op de koffie
Vroeger zetten mensen een stoel buiten om met elkaar te praten. In Zuiderse landen is het de traditie om nieuwe buren tijdens de eerste week van hun aankomst uit te nodigen voor thee of koffie. Bij ons zijn deze gebruiken zeldzaam geworden. Vaak hebben we het te druk en kennen we onze buren niet echt. Verder dan een sporadische “goedendag” komen we niet. Dit was ook de leden van het buurtcomité opgevallen. Wie zijn de bewoners van het opvangcentrum? Uit welk land komen ze? Welk beroep beoefenden ze in hun thuisland? Een aantal buren van het centrum nodigden de asielzoekers uit op de koffie. Op een laagdrempelige maar hartverwarmende manier leerden ze elkaar beter kennen.

Enthousiaste buren steeds welkom
Maar het bleef niet bij deze ene activiteit. Samen zwerfvuil opruimen, kennismaken met traditionele gerechten uit België of uit de herkomstlanden, samen quizzen,…  Het zijn maar enkele voorbeelden van geslaagde activiteiten. Het buurtcomité komt tweemaandelijks bij elkaar in buurthuis Lo – Pétillante en verwelkomt graag nieuwe enthousiaste “buren”!  
Heeft u zin om deel te nemen aan het buurtcomité of wenst u graag op de hoogte te blijven van de activiteiten die het buurtcomité organiseert, stuur gerust een mail naar info.broechem@fedasil.be