Home

Bewoners beter geïnformeerd

11/10/2005
De Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) heeft aan Fedasil laten weten dat de verwijderingen van uitgeprocedeerde asielzoekers uit de opvangcentra hervat kunnen worden. Als gevolg van de gebeurtenissen deze zomer, heeft Fedasil op verzoek van de minister van Maatschappelijke Integratie een nieuwe werkwijze afgesproken om de bewoners hierover te informeren.