Home

Brussel (Klein-Kasteeltje)

01.10.2019
Bénédicte vertelt ons over haar aankomst en wat haar ertoe bracht om elke week Franse lessen in het centrum te geven.
02.09.2019
We eindigden de zomer in schoonheid: met de jaarlijkse barbecue.

Nieuwsbrief Klein Kasteeltje

Wil u de elektronische nieuwsbrief van ons centrum ontvangen? Vul hieronder uw e-mailadres in.


Over het centrum

Het Klein Kasteeltje is één van de Belgische centra voor verzoekers om internationale bescherming die rechtstreeks worden beheerd door Fedasil. Het is een open opvangcentrum dat plaats kan bieden aan zo’n 800 verzoekers. Het centrum bevindt zich in het hartje van Brussel en is het oudste en grootste opvangcentrum in België.

Bijna 100 personeelsleden staan in voor de goede werking: maatschappelijk werkers, opvoeders, onthaalmedewerkers, verpleegkundigen, animatoren …. Het opvangcentrum voorziet immers niet alleen in de dagelijkse basisbehoeften (zoals onderdak, voedsel en kledij), verzoekers om internationale bescherming krijgen ook sociale, juridische en medische bijstand. 

Het Klein Kasteeltje is tijdelijk omgevormd tot een aanmeldcentrum, in december 2018. De Dispatching en het infopunt van Fedasil, en de diensten van de Dienst Vreemdelingenzaken verhuisden eind 2018 van de WTCII-gebouwen (Noordstation Brussel) naar het Klein Kasteeltje. Het aanmeldcentrum wordt een uniek aanmeldpunt voor verzoeken om internationale bescherming in België. Het aanmeldpunt zal verschillende functies hebben:

1. vaststellen van de identiteit van de verzoeker en controle op de risico’s inzake veiligheid
2. evaluatie recht op materiële hulp en eerste opvang 
3. eerste observatie van de situatie van de verzoekers en toewijzing naar een aangepaste opvangstructuur 
4. alle verzoekers een uniform en menselijker aankomsttraject bieden

Verzoekers zullen kort in het aanmeldcentrum blijven: het generieke aankomsttraject zal ongeveer 1 week duren. 

Buurtinitiatieven

Het centrum organiseert op regelmatige basis activiteiten die toegankelijk zijn voor buurtbewoners. Ook werken we samen met organisaties en verenigingen uit de buurt. Op die manier willen we het centrum optimaal integreren in de omgeving. Via nieuwsbrieven informeren we de buurt over activiteiten. Onze buurtwerker Farah De Braekeleer zorgt voor de contacten met de buurt, het opvolgen van alle vragen of eventuele klachten.

Vrijwilligers & stagiairs

Het centrum kan rekenen op de hulp van vele vrijwilligers. Zij helpen bij de organisatie en begeleiding van groepsactiviteiten, ze geven taal- en computerlessen, organiseren huiswerkbegeleiding en bieden ondersteuning bij sportieve en culturele activiteiten. Ook interesse om af en toe een handje te helpen? Contacteer dan Ferdinand.vlayen@fedasil.be. Wilt u graag een stage lopen in het opvangcentrum? Stuur uw aanvraag per mail door.

Giften

Hebt u nog kleding, schoenen, speelgoed, reistassen, koffers, rugzakken of andere spullen liggen, het centrum is altijd op zoek naar materiaal voor de bewoners. Neem eerst even contact met ons op, zodat we kunnen bekijken welke van deze spullen we kunnen gebruiken.

Contact

Opvangcentrum Klein Kasteeltje
Negende Linielaan 27
1000 Brussel
T 02/250.05.11
aanmeldcentrum@fedasil.be
Facebook: Fedasil Klein Kasteeltje