Home

Brussel (Klein-Kasteeltje)

06.09.2022
We waren met een stand aanwezig op de jaarlijkse editie van de brocante aan de Diksmuidelaan
30.08.2022
Sinds maandag moeten de verzoeken tot internationale bescherming in het Pachecogebouw aan de Kruidtuin ingediend worden.

Nieuwsbrief Klein Kasteeltje

Wil u de elektronische nieuwsbrief van ons centrum ontvangen? Vul hieronder uw e-mailadres in.


Over het centrum

Het Klein Kasteeltje bevindt zich in het hartje van Brussel en is het oudste en grootste opvangcentrum in België.

In december 2018 werd het Klein Kasteeltje omgevormd van een regulier opvangcentrum tot een aanmeldcentrum. De Dispatching en het infopunt van Fedasil, en de diensten van de Dienst Vreemdelingenzaken verhuisden eind 2018 van de WTCII-gebouwen (Noordstation Brussel) naar het Klein Kasteeltje. Het aanmeldcentrum is een uniek aanmeldpunt voor verzoeken om internationale bescherming in België. Het aanmeldpunt heeft verschillende functies:

1. vaststellen van de identiteit van de verzoeker en controle op de risico’s inzake veiligheid
2. evaluatie recht op materiële hulp en eerste opvang 
3. eerste observatie van de situatie van de verzoekers en toewijzing naar een aangepaste opvangstructuur 
4. alle verzoekers een uniform en menselijker aankomsttraject bieden

Verzoekers verblijven slechts een korte tijd in het aanmeldcentrum (enkele dagen). 

Bijna 100 personeelsleden staan in voor de goede werking: maatschappelijk werkers, opvoeders, onthaalmedewerkers, verpleegkundigen, animatoren ….

Buurtinitiatieven

Het centrum organiseert op regelmatige basis activiteiten die toegankelijk zijn voor buurtbewoners. Ook werken we samen met organisaties en verenigingen uit de buurt. Op die manier willen we het centrum optimaal integreren in de omgeving. Via nieuwsbrieven informeren we de buurt over activiteiten. Onze buurtwerkers zorgen voor de contacten met de buurt, het opvolgen van alle vragen of eventuele klachten.

Vrijwilligers & stagiairs

Het centrum kan rekenen op de hulp van vele vrijwilligers. Zij helpen bij de organisatie en begeleiding van groepsactiviteiten, ze geven taal- en computerlessen, organiseren huiswerkbegeleiding en bieden ondersteuning bij sportieve en culturele activiteiten. Ook interesse om af en toe een handje te helpen? Wilt u graag een stage lopen in het opvangcentrum? Stuur uw aanvraag per mail door.

Giften

Voor alle vragen rond giften, kunt u ons contacteren : aanmeldcentrum@fedasil.be.

Contact

Aanmeldcentrum Klein Kasteeltje
Negende Linielaan 27
1000 Brussel
T 02/227 41 51
aanmeldcentrum@fedasil.be
Facebook: Fedasil Arrival Centre