Home

Kiki, sociaal werker in Lommel

“Hallo, hoe gaat het met jou?” is het eerste wat ik dagelijks hoor wanneer ik toekom in het opvangcentrum. De begroetingen van bewoners doen mijn dag meteen goed beginnen. Als sociaal begeleidster heb ik een zeer gevarieerde job. Samen met mijn toffe collega’s bied ik praktische ondersteuning in de dagelijkse activiteiten en verplichtingen van bewoners. Vragen beantwoorden over Nederlandse lessen en jobmogelijkheden, activiteiten begeleiden, maatschappelijke oriëntatie geven, bemiddelen bij problemen… het behoort allemaal tot ons takenpakket. Soms zijn er rustige dagen, terwijl we op andere momenten handen te kort komen. Deze job biedt een fijne balans tussen actief met de bewoners aan de slag gaan en administratieve taken uitvoeren.

De belangrijkste pijler binnen de sociale begeleiding is de gelijkwaardige behandeling van alle bewoners. Toch hebben we ook een bijzondere aandacht voor de specifieke noden van elk individu. In mijn functie creëer je al snel een vertrouwensband met de mensen die in het centrum verblijven. Hierbij is het van belang om je emotionele grenzen goed te bewaken. De persoonlijke verhalen die bewoners met ons delen, zijn vaak erg intens. Ik zal er nooit zelf achter vragen, maar bied zeker een luisterend oor wanneer bewoners er nood aan hebben.

De diversiteit en het multiculturalisme spreken mij het meeste aan in deze job. De omgang tussen de verschillende culturen vormt soms een uitdaging, maar is ook erg leerrijk. Op de vlucht moeten slaan, zou iedereen kunnen overkomen. Daarom vind ik het zo belangrijk om deze mensen te helpen en hun leven makkelijker te maken, al is het maar een klein beetje.