Home

François, sociaal-cultureel animator in Luik

“Ik hou van het contact met de bewoners, om hen nieuwe dingen te laten ontdekken, ze gaandeweg te zien veranderen. Wanneer er nieuwe bewoners aankomen zijn ze vaak wat verloren, ze kennen de taal niet… maar dat verandert gaandeweg tijdens activiteiten. Omgekeerd geldt hetzelfde: ik leer ook bij door hun verhalen te horen, hun wijsheid. Daardoor kan ik ook weer de activiteiten die ik organiseer aanpassen zodat ze nog meer mensen aanspreken.

Maar werken voor en met zoveel verschillende personen maakt het soms ook gecompliceerd: mijn grootste uitdaging is om de activiteiten gestructureerd en duidelijk aan te bieden en onze bewoners in hun autonomie te laten. Je moet een kader bieden zodat iedereen weet: wanneer, waar en hoe. Als ik dan bewoners onderling activiteiten zie organiseren buiten het centrum, dan weet ik: mijn werk is geslaagd. Wat ik met name geweldig vind zijn de informele dagdagelijkse momenten. Die gestolen momenten wanneer alles om ons heen druk is en ik even tijd neem om van gedachten te wisselen met bewoners.”