Home

Emly, sociaal begeleidster van niet-begeleide minderjarige vluchtelingen in Poelkapelle

Emly is sociaal begeleider op de dienst voor niet-begeleide minderjarige vluchtelingen (NBMV) in het opvangcentrum van Fedasil Poelkapelle. Ze ondersteunt en begeleidt minderjarige jongeren met als doel hun autonomie en ontwikkeling te stimuleren.

“De verscheidenheid aan taken, maakt onze job heel boeiend. Geen enkele dag is hetzelfde. Het opvangcentrum is de thuissituatie van de jongeren. Ze hebben hulp nodig bij het maken van huiswerk, nood aan het spelen van spelletjes of het horen van een grapje; ze krijgen begeleiding bij het koken, het zoeken naar een vakantiejob… Op die manier bouwen wij elke dag mee aan het pad dat de jongeren bewandelen.

Onze job kent veel uitdagingen. Steeds zijn we op zoek naar methodes en naar hoe we moeten omgaan met de jongeren. Ook het feit dat in een centrum verschillende leeftijden, persoonlijkheden en nationaliteiten samenwonen, maakt het voor een minderjarige uitdagend om zijn weg te vinden. Enkele jongeren nemen ons echt in vertrouwen, wat heel mooi is. Zo herinner ik me dat één van onze jongeren een negatieve beslissing gekregen had. Ik had een heel goede band met hem en tijdens een wandeling op een mooie zomeravond vertelde hij me zijn vluchtverhaal. Zijn openheid en kwetsbaarheid grepen me aan en bleven me dan ook bij.

Elke dag is een geslaagde dag, zolang je ingesteldheid juist zit. Wanneer je zelf positief bent, straal je dat uit op de jongeren en krijg je ze mee. Zeker wanneer ik gedurende de dag tijd heb om met de jongeren een praatje te slaan of een grapje te maken, geeft mij voldoening. Daarnaast moet er ook ruimte zijn voor serieuze en open gesprekken.

Als begeleider kan je echt aan de slag met je eigen sterktes en talenten. Zeker als je creatief bent, is dat een meerwaarde, want je werkt in een omgeving waar het meer zoeken is om de talenten van de jongeren uit te spelen.”