Home

Contact

Hoofdzetel Fedasil

Kartuizersstraat 21
1000 Brussel
Email: info@fedasil.be
T: +32-(0)2-213 44 11
F: +32-(0)2-213 44 22
Hoe kun je onze hoofdzetel bereiken? (Multimodaal routebeschrijving)

Aanmeldcentrum Fedasil

Registratie van verzoek om internationale bescherming (asiel): om 8u30 (info via infodesk@ibz.fgov.be)

Infopunt: open van 8.30 en 12.30 uur (helpdesk: T 02 227 41 51 of dispatching@fedasil.be)

Passendalestraat 2
1000 Brussel
Routebeschrijving

Vrijwillige terugkeer

Wil u meer weten over vrijwillige terugkeer, maak een afspraak bij één van onze terugkeerloketten of contacteer ons:
T: 0800 32 745 (gratis nummer)
of via het formulier: www.vrijwilligeterugkeer.be

Pers 

Klik hier

Jobs

Voor informatie over vacatures bij Fedasil kunt u terecht op de pagina 'Werken bij Fedasil'.

Andere instanties

Hieronder vindt u de contactgegevens van enkele belangrijke andere instanties mbt. internationale bescherming in België:

Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS)
cgvs.info@ibz.fgov.be  /  T: +32 (2) 205-51 11  /  www.cgvs.be

Dienst Vreemdelingenzaken
infodesk@ibz.fgov.be  / T: +32 (2) 488-80 00  /  www.dofi.fgov.be

Raad voor Vreemdelingenbetwistingen
info.rvv-cce@ibz.fgov.be  /  T: +32 (2) 791-60 00  /  www.cce-rvv.be