Home

Bert, Reach Out coördinator

"Elke dag proberen we zo goed mogelijk om de meest kwetsbare personen op te sporen om hen toegang te geven tot de basisdienstverlening. Elke persoon die we kunnen helpen is een kleine overwinning.” Bert, Reach Out coördinator.

Dankzij hun team van intercultureel bemiddelaars en maatschappelijk werkers, probeert ons Reach Out team de juiste antwoorden te bieden op de vragen van migranten. Of ze op doorreis zijn, op straat leven, in een procedure zitten, ons team doet zijn best om een relatie op te bouwen en hen te ondersteunen.

"Onze grootste uitdaging is om ons steeds opnieuw aan te passen aan de crises en de voortdurend veranderende realiteit." Toch blijft Bert hoopvol: "We hebben onlangs nieuwe collega's aangeworven. Onze activiteiten in Vlaanderen verlopen goed en we hopen ook projecten op te starten in Wallonië. We stellen vast dat we de eerste dienst zijn die onze partners contacteren in geval van nood. We kunnen dus besluiten dat we een echte vertrouwensrelatie hebben opgebouwd met hen. In totaal hebben we meer dan 2000 personen geholpen."