Home

Sint-Jans-Molenbeek

01.06.2022
Sinds midden maart vangt Fedasil asielzoekers op in het voormalige Home Sebrechts. Hoe verloopt het leven achter de deuren van...

Nieuwsbrief Sint-Jans-Molenbeek

Wil u de elektronische nieuwsbrief van ons centrum ontvangen? Vul hieronder uw e-mailadres in.

Over het centrum

Sinds midden maart 2022 vangt Fedasil asielzoekers op in het voormalige woonzorgcentrum ‘Home Sebrechts’ in de François Sebrechtslaan in Sint-Jans-Molenbeek (Brussel). De site biedt onderdak aan 300 personen die in asielprocedure zijn in ons land.

Het opvangcentrum in Molenbeek is, zoals alle centra van Fedasil,  een open opvangcentra waar verzoekers om internationale bescherming (asielzoekers) onderdak, voeding, medische en sociale begeleiding kregen tijdens de behandeling van hun verzoek om internationale bescherming.

Een team van professionele medewerkers staat in voor de goede werking: maatschappelijk werkers, opvoeders, onthaalmedewerkers, verpleegkundigen, animatoren …. Het opvangcentrum voorziet immers niet alleen in de dagelijkse basisbehoeften (zoals onderdak, voedsel en kledij), verzoekers om internationale bescherming krijgen ook sociale, juridische en medische bijstand. Bovendien organiseert het centrum verschillende activiteiten en opleidingen, zodat de bewoners hun tijd hier nuttig kunnen besteden.

Giften

Hebt u nog oude kleding of spullen liggen, het centrum is nog op zoek naar materiaal voor de bewoners. Op dit moment hebben we vooral nood aan slippers, sportschoenen en joggingbroeken voor volwassenen. Daarnaast zijn we op zoek naar sportmateriaal (o.a. een boksbal, fitnessmateriaal) en creamateriaal (o.a. verf, borduurmateriaal). Neem graag eerst even contact met ons op, zodat we verder kunnen afspreken.

Vrijwilligers

Het centrum kan reeds rekenen op de hulp van enkele vrijwilligers. Ze komen regelmatig naar het centrum om gezelschapspelletjes te spelen met de bewoners, Frans te oefenen of ze trekken samen de stad in. Hebt u ook zin en tijd om een handje toe te steken? Neem dan gerust contact met ons op voor wat meer info. Volg zeker onze Facebookpagina ‘Fedasil Molenbeek’ voor de laatste updates.

Contact

Opvangcentrum Molenbeek
François Sebrechtslaan 40
1080 Sint-Jans-Molenbeek
info.molenbeek@fedasil.be 
Facebook : @FedasilMolenbeek
Tel: 02/474 26 50