Home

Re-integratie

Het programma voor vrijwillige terugkeer omvat re-integratiesteun in het land van herkomst. Re-integratie is een onderdeel van vrijwillige terugkeer en helpt migranten obstakels te overwinnen waarmee ze bij een terugkeer kunnen worden geconfronteerd.

Partnerorganisaties in de herkomstlanden bieden ondersteuning en reiken concrete oplossingen aan, zodat terugkeerders proactief kunnen inspelen op hun noden: opzetten van een economische activiteit, renovatie of huur van een woning, hulp bij het zoeken naar werk, terugbetaling van medische kosten…

Re-integratiepartners

Om re-integratieprojecten te realiseren werkt Fedasil samen met twee organisaties die kunnen rekenen op een wereldwijd partnernetwerk: IOM (Internationale Organisatie voor Migratie) en Caritas International. Beide organisaties nemen contact op met hun lokale partners of kantoren om er op toe te zien dat de re-integratie van de migranten optimaal verloopt. Bovendien spelen de lokale re-integratiepartners een informatieve rol: ze verzamelen zoveel mogelijk informatie over de regio of stad waarnaar teruggekeerd wordt, evalueren de sociaaleconomische situatie en onderzoeken de mogelijkheden om migranten te integreren.

De re-integratiepremies worden niet in geld aan de migranten gegeven, maar wel in de vorm van materiële bijstand. Deze premies moeten binnen de twaalf maanden na de terugkeer worden gebruikt. Gedurende dat jaar begeleiden de partners van IOM en Caritas de terugkeerders en volgens ze hun projecten op.

Toegang tot re-integratie

De toegang tot re-integratie hangt af van de persoonlijke situatie van de migrant: land van herkomst, administratief statuut en kwetsbaarheid. Bij de terugkeeraanvraag analyseren de terugkeerconsulenten de persoonlijke situatie van elke migrant en bepalen ze de mogelijkheden op vlak van re-integratie.

Re-integratiesteun bestaat uit materiële bijstand verleend door de lokale partners. Een re-integratiepremie wordt bepaald volgens criteria die vooraf door het programma zijn vastgelegd. De lokale partner zal ook psychosociale, sociale en economische steun bieden aan de terugkeerders.