Home

Financiering

Het nationaal budget en het AMIF

Het vrijwilligeterugkeerprogramma is opgenomen in het budget van Fedasil en wordt dus gefinancierd met nationale middelen. Tussen 2014 en 2020 geeft het Fonds voor Asiel, Migratie en Integratie (AMIF) steun aan lidstaten voor activiteiten ten guste van vrijwillige terugkeer, waaronder Fedasil dat in België verantwoordelijk is voor de coördinatie van de vrijwillige terugkeer.Naar een meer geïntegreerd migratiebeleid, dankzij het AMIF

2007-2013: het Europees Terugkeerfonds

Het Europees Terugkeerfonds, opgericht door de Europese Unie voor de periode 2008-2013, steunde de lidstaten in de ontwikkeling van een terugkeerbeleid. Het fonds was zowel bedoeld voor de gedwongen terugkeer als voor de vrijwillige terugkeer.

In België was de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) de verantwoordelijke autoriteit voor dit fonds. Voor het luik 'vrijwillige terugkeer' was een nauwe samenwerking vereist tussen DVZ en Fedasil, dat in België verantwoordelijk is voor de coördinatie van de vrijwillige terugkeer. De twee organisaties publiceerden elk jaar samen een projectoproep.