Home

Cijfers

Opvangnetwerk

Op 1 november 2023 beschikt Fedasil, samen met de partnerorganisaties, over een opvangcapaciteit van 34 851 plaatsen, verdeeld over collectieve centra en individuele woningen. Er worden 32 733 personen opgevangen, dit komt overeen met een bezettingsgraad van 94%.

De 102 opvangcentra (Fedasil, Rode Kruis, privés...) liggen verspreid over heel België (zie kaart). In bijlage vindt u een lijst van de opvangcentra. Daarnaast organiseren 398 OCMW's opvang in lokale opvanginitiatieven (LOI's - zie tabel in bijlage)

Vrijwillige terugkeer

In 2023 (tot en met eind oktober) keerden 2442 personen vrijwillig terug naar hun herkomstland. Meer cijfers in de verslagen in bijlage.

Hervestiging van vluchtelingen

Sinds 2013 heeft België een structureel hervestigingsprogramma en engageert ons land zich ertoe om elk jaar een aantal kwetsbare vluchtelingen op te vangen. Sindsdien zijn er 4.684 vluchtelingen hervestigd in België, waaronder 4.110 Syrische vluchtelingen en 377 Congolese vluchtelingen. Meer cijfers in het verslag in bijlage.