Home

Cijfers

Opvangnetwerk

Op 2 mei 2022 beschikt Fedasil, samen met de partnerorganisaties, over een opvangcapaciteit van 30 490 plaatsen, verdeeld over collectieve centra en individuele woningen. Er worden 28 577 personen opgevangen, dit komt overeen met een bezettingsgraad van 94%.

De 87 opvangcentra (Fedasil, Rode Kruis, privés...) liggen verspreid over heel België (zie kaart). In bijlage vindt u een lijst van de opvangcentra. 

Vrijwillige terugkeer

In 2022 (januari-maart) keerden 411 personen vrijwillig terug naar hun herkomstland. Meer cijfers in de verslagen in bijlage.

Hervestiging van vluchtelingen

Sinds 2013 heeft België een structureel hervestigingsprogramma en engageert ons land zich ertoe om elk jaar een aantal kwetsbare vluchtelingen op te vangen. Sindsdien zijn er 4.447 vluchtelingen hervestigd in België, waaronder 3.989 Syrische vluchtelingen en 315 Congolese vluchtelingen. Meer cijfers in het verslag in bijlage.