Home

Verblijf in een LOI

Naast de collectieve centra georganiseerd door Fedasil of hun opvangpartners, bestaan er ook individuele – of semi-individuele – woningen die ter beschikking gesteld worden door onder andere OCMW’s. Dat zijn de zogenaamde ‘lokale opvanginitiatieven’ (LOI’s). Verzoekers om internationale bescherming krijgen er, net zoals in collectieve opvangcentra, materiële hulp zolang hun procedure loopt.

Wat is een lokaal opvanginitiatief?

De meeste huidige LOI’s bestaan uit individuele woningen. Het gaat om gemeubelde woningen met een basisuitrusting, waardoor de bewoners zelf in hun onderhoud kunnen voorzien. Deze woningen kunnen eigendom zijn van het OCMW of woningen die het OCMW huurt bij privé-eigenaars.

Het OCMW is daarnaast ook verantwoordelijk voor de nodige begeleiding. Deze begeleiding bestaat meer bepaald uit een opvolging van de asielprocedure en de dagelijkse begeleiding. Zo ondersteunt men de bewoner onder andere bij medische en psychosociale vragen door samenwerkingen met de lokale huisarts, bij vragen naar onderwijs en opleiding, enz.

Er kunnen gezinnen, niet-begeleide minderjarigen, alleenstaande mannen of vrouwen verblijven. Volgens het opvangmodel zijn het voornamelijk kwetsbare verzoekers, verzoekers met hoge beschermingsgraad en personen die recent de vluchtelingenstatus of subsidiaire bescherming toegekend kregen.

Verblijf in een lokaal opvanginitiatief

In een lokaal opvanginitiatief heeft een verzoeker dezelfde rechten en plichten als in een collectief opvangcentrum. Het recht op materiële hulp (het zogenaamde ‘bed, bad, brood en begeleiding’) is ook hier van toepassing. De verzoeker staat zelf in voor het onderhoud van de woning. Hij of zij krijgt ook een kleine hoeveelheid leefgeld per week om voeding, persoonlijke hygiëne en kleine persoonlijke uitgaven mee te bekostigen. Daarnaast zorgt het OCMW ook voor toeleiding naar maatschappelijke, juridische, medische en psychologische begeleiding. 

Wenst u als gemeente meer informatie over de opening van een LOI, kan u contact opnemen met noord@fedasil.be (Vlaanderen) of sud@fedasil.be (Wallonië).

Download(s): 
PDF icon Opening van een lokaal opvanginitiatief (2023)