Home

Partnerschappen

Fedasil gaat op zoek naar partners om het Belgische hervestigingsprogramma verder uit te bouwen, diversifiëren en professionaliseren. Het Agentschap lanceert een flexibel en wendbaar basismodel voor partnerschappen en nodigt diverse actoren uit om partner te worden.

Dit model biedt veel mogelijkheden en kan uitmonden in een unieke samenwerking: een innovatieve stad werkt samen met een ervaren OCMW, een jonge vzw slaat de handen in elkaar met een geëngageerde gemeente, een gedreven ngo – met multidisciplinair team – stapt alleen in het project…

WAT MAG EEN PARTNER VERWACHTEN?

De partners die – al dan niet samen met anderen – een overeenkomst aangaan met Fedasil, streven allen hetzelfde doel na: duurzame integratie van hervestigde personen in de buurt die ze nu hun nieuwe thuis kunnen noemen. Een jaar lang voorzien zij opvang en begeleiding voor een hervestigd persoon of gezin.

Wie gedurende één jaar opvang en begeleiding organiseert in het kader van deze nieuwe samenwerking, ontvangt een forfaitair bedrag van €3.000 euro per hervestigd persoon. Fedasil voorziet een extra som van €600 per persoon, indien de partner het pakket van opvang en begeleiding nog een jaar langer aanbiedt.

En er is meer: als een hervestigd persoon meteen na aankomst in België wordt opgevangen – lees: zonder een eerder tijdelijk verblijf in het opvangnetwerk van het Agentschap – biedt Fedasil de partner een bijkomende financiële tussenkomst van €2.000 voor het gezinshoofd en een extra schijf van €500 per gezinslid.

WIE DOET WAT?

PARTNER(S)

Voor elke partner met wie Fedasil een samenwerkingsakkoord ondertekent, gelden drie globale doelstellingen: enerzijds (1) een duurzaam verblijf en (2) een gepaste begeleiding organiseren voor hervestigde personen, anderzijds (3) een operationele samenwerking met Fedasil en eventuele andere partners.

  1. Duurzaam verblijf – De partners gaan – voor de aankomst van de hervestigde personen in België of na een tijdelijk verblijf in het opvangnetwerk van Fedasil – op zoek naar een geschikte woning die minstens een jaar beschikbaar is. De hervestigde personen zullen recht hebben op een leefloon om, onder andere, hiervoor de huurkosten te betalen. Voor het einde van de begeleidingsperiode helpen de partners eveneens bij de zoektocht naar een volgende woning.
  2. Begeleiding – De partners ondersteunen de hervestigde personen een jaar lang bij alle belangrijke – maar vaak minder vanzelfsprekende – stappen die zij na aankomst in België moeten zetten: zich inschrijven bij het OCMW, een bankrekening openen, de kinderen inschrijven bij een plaatselijke school…
  3. Operationele samenwerking – Niet enkel met Fedasil, maar ook met eventuele andere betrokken partners: feedback geven op regelmatige basis, correcte informatie uitwisselen op sleutelmomenten in het integratietraject, deelnemen aan overlegmomenten…

FEDASIL

Gedurende het begeleidingstraject kan uw organisatie steeds terugvallen op de steun van Fedasil. Voor elk nieuw partnerschap duidt het Agentschap een contactpersoon aan binnen het hervestigingsteam, op wie de partners steeds een beroep kunnen doen bij vragen, twijfels of andere bezorgdheden. Uiteraard maakt het Agentschap ook tijd voor evaluatiemomenten.

Meer weten? Download onze brochure!