Home

Onze activiteiten

 

 • We bieden materiële hulp (‘bed, bad, brood, begeleiding’) aan verzoekers om internationale bescherming (asielzoekers) en andere vreemdelingen die recht hebben op opvang.
 • Samen met onze opvangpartners organiseren we een kwaliteitsvolle opvang, met aandacht voor specifieke noden en kwetsbare doelgroepen.
 • We garanderen een flexibel opvangnetwerk, aangepast aan de vraag, en dit door middel van het beheer van reserveplaatsen (‘bufferplaatsen’)
 • We zijn verantwoordelijk voor de observatie en oriëntatie van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen (NBMV).
 • We informeren onze bewoners over hun rechten en plichten en bereiden hen voor op een zelfstandig leven na de opvang, in België of in hun land van herkomst.
 • We werken samen met de HZIV aan een project om de toegang tot gezondheidszorg voor asielzoekers te vereenvoudigen.
 • Wij contacteren en informeren via ons Reach Out-team migranten die buiten het reguliere opvangnetwerk vallen. Dankzij ons partnernetwerk Conex, verbinden we verschillende actoren binnen het Belgische migratielandschap.
 • Wij stimuleren de deelname van asielzoekers aan de Belgische samenleving, bijvoorbeeld door hen te ondersteunen bij het zoeken naar werk
 • We ondersteunen initiatieven die de integratie van onze opvangcentra in de lokale omgeving bevorderen.
 • We staan de politieke overheid bij tijdens het ontwerp, de voorbereiding en uitvoering van het opvangbeleid.
 • We nemen onze internationale rol op, onder meer door Europese afspraken over herplaatsing van asielzoekers en hervestiging van vluchtelingen uit te voeren.
 • We coördineren de programma’s voor vrijwillige terugkeer vanuit België, die we uitvoeren samen met onze terugkeerpartners.