Home

Bufferplaatsen

Bufferplaatsen zijn reserveplaatsen die niet gebruikt worden, maar indien het nodig is, snel kunnen worden geactiveerd.

Naast structurele opvangplaatsen, beheert Fedasil ook ‘bufferplaatsen’. Dat zijn reserveplaatsen die enkel gebruikt kunnen worden indien daar nood aan is in het opvangnetwerk.

Bufferplaatsen kunnen rechtstreeks door Fedasil gebruikt worden, of toegewezen worden aan een van de partners. De plaatsen kunnen collectief zijn (centra) of individueel en algemeen of specifiek (NBMV’s, medische plaatsen, etc). Het kunnen zowel nieuwe gebouwen zijn of plaatsen in reeds bestaande centra.

Fedasil is continu op zoek naar kwalitatieve bufferplaatsen, die snel beschikbaar en bruikbaar zijn, en dit over het hele land.

Wanneer een gebouw een bufferplaats wordt, houdt Fedasil of de partner zich bezig met het beheer van het leegstaande gebouw, de veiligheid ervan en de eventuele renovaties indien dat nodig is.