Home

Projectoproep vrijwillige terugkeer en re-integratie

14/08/2017
Het Europees fonds voor Migratie reikt via Fedasil subsidies uit voor projecten die werken rond terugkeer en re-integratie van personen in hun land van herkomst.

Via de oproep van het Fonds voor Asiel en Migratie (AMIF) zullen projecten gefinancierd worden die plaatsvinden in de loop van 2018 en 2019. De oproep is bedoeld voor organisaties die competenties hebben in het domein van vrijwillige terugkeer en re-integratie van niet-EU-burgers in hun land van herkomst.

De projecten die in aanmerking komen moeten een aangepaste aanpak voor specifieke doelgroepen voorstellen en activiteiten voorzien in de landen van herkomst die tegemoetkomen aan de geïdentificeerde noden van deze doelgroepen.

De uiterste datum voor het indienen van de projecten is 31 augustus 2017. Projectvoorstellen moeten worden ingediend via een standaardformulier. Alle informatie en de documenten voor de projectaanvraag vindt u op de website van het AMIF.

Fedasil volgt de projecten op

Aangezien Fedasil het programma voor vrijwillige terugkeer coördineert zal het Agentschap de activiteiten en de resultaten van de ingediende projecten inhoudelijk opvolgen.

Fedasil volgt nu ook al de projecten op die subsidies krijgen voor de periode 2016-2017. Als voorbeeld vindt u de brochures met de projecten die IOM en Caritas International uitvoerden voor de re-integratie in Afghanistan, Senegal, Kameroen of Marokko op de website voor vrijwillige terugkeer.

Het fonds voor Asiel en Migratie (AMIF)

De Europese Unie heeft het AMIF-fonds opgericht voor de periode 2014-2020 om migratiestromen beter te beheren en de oprichting en uitvoering van een gezamenlijk Europees beleid voor asiel en subsidiaire bescherming te ondersteunen. Het AMIF ondersteunt onder andere lidstaten die acties ondernemen om vrijwillige terugkeer te promoten. Ook Fedasil, die de vrijwillige terugkeer vanuit België coördineert, krijgt ondersteuning van het AMIF.