Home

Wat is een Observatie- en Oriëntatiecentrum?

10/12/2021
Ons opvangcentrum is een Observatie- en Oriëntatiecentrum (OOC) voor niet-begeleide minderjarigen. We vangen een 60-tal jongens op tussen 14 en 18 jaar die hun land zijn ontvlucht en zonder ouders of voogd in België zijn toegekomen.

Het verblijf in ons centrum is van korte duur (tussen 4 en 6 weken) en is bedoeld om de jongeren te observeren om een beter inzicht te krijgen in hun sterktes, zwaktes, hun noden en hun eventuele sociale of familiale netwerk in België. Op basis van deze observaties en verschillende gesprekken die onze sociale dienst met elke jongeren heeft, worden de jongeren georiënteerd naar een opvangstructuur die zo goed mogelijk is aangepast aan de noden, en waar de jongere kan blijven tot het moment dat hij meerderjarig wordt.

Het leven in het centrum

Aangezien deze jongeren vaak een gevaarlijke reis achter de rug hebben, proberen wij hen een gevoel van veiligheid te geven en een duidelijke structuur voor de organisatie van hun dag. Om deze structuur te creëren en hen zo goed mogelijk voor te bereiden op het leven in hun toekomstige opvangcentrum, volgen wij een schoolritme. Dat betekent dat ons pedagogisch team 's ochtends lessen organiseert rond bepaalde thema’s, zoals over de regels van het centrum, rechten en plichten in België, de Belgische samenleving, seksualiteit, ecologie, openbaar vervoer, enz. In de namiddag organiseren we sportieve, creatieve en educatieve activiteiten.

Elke dag helpen de jongeren ook mee met het onderhoud van het centrum door de gangen, het sanitair, de gemeenschappelijke ruimten schoon te maken. Netheid is voor iedereen immers een fijne zaak. Onze logistieke dienst zorgt voor een goede opvolging van deze taken. Zo maken we er een gedeelde taak van met het hele team om de jongeren te begeleiden en te ondersteunen!