Home

Het terugkeerloket in Brussel is verhuisd

18/11/2019
Vanaf 18 november 2019 kunnen kandidaat terugkeerders zich begeven naar de Arenbergstraat 8 voor informatie en begeleiding.

Het loket voor vrijwillige terugkeer in Brussel is vershuisd. Vanaf 18 november, kunnen kandidaat terugkeerders zich begeven naar de Arenbergstraat 8, in de buurt van het Centraal Station.

Het terugkeerloket in Brussel was voordien gelegen in Timmerhoutkaai 7a (in de buurt van Sint-Katelijne).

Vrijwillige terugkeer

Migranten die niet over een verblijfsvergunning in België beschikken kunnen op elk moment beslissen om terug te keren naar hun land van herkomst. Zij kunnen een beroep doen op het vrijwillig terugkeerprogramma van Fedasil, dat voorziet in organisatie van de reis en bijstand voor een vlotte terugkeer.

5 terugkeerloketten in België

Om migranten te informeren en begeleiden bij een eventuele terugkeer beschikt Fedasil over 5 loketten: Brussel, Luik, Charleroi, Gent en Antwerpen.

Contact

Arenbergstraat 8 – 1000 Brussel
Telefoon: 0800/327 45 (gratis nummer) of 02/897 53 00
Open van maandag tot vrijdag, van 9u30 tot 12u, of op afspraak.

Meer info over vrijwillige terugkeer? www.vrijwilligeterugkeer.be