Home

Een terugkeerloket in Antwerpen

17/11/2015
Maandag heeft Fedasil in Antwerpen een loket geopend voor vrijwillige terugkeer in aanwezigheid van Staatssecretaris Theo Francken. 

Maandag 16 november opende in Antwerpen een terugkeerloket officieel de deuren. Voor deze gelegenheid organiseerde het OCMW Antwerpen een persconferentie in de lokalen van het Sociaal Centrum Plein (dienst van het OCMW voor personen die illegaal in het land verblijven) waar het nieuwe loket van Fedasil zich bevindt. Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken was aanwezig.Het terugkeerloket is gevestigd in de gebouwen van het OCMW in de Lamorinièrestraat 137 in 2018 Antwerpen. Het loket is open voor het publiek op maandag-, woensdag- en donderdagochtend. In de namiddag zijn er enkel consultaties op afspraak mogelijk. Vanaf januari zullen in elke voormiddag twee medewerkers permanent aanwezig zijn.Voordat het terugkeerloket officieel werd geopend, had Fedasil een beperkte permanentie in het gebouw van het Inloopcentrum De Vaart, waar daklozen worden opgevangen.Terugkeerloketten van FedasilFedasil heeft momenteel 4 terugkeerloketten: in Gent (sinds 2006), Brussel (sinds juni 2012), Luik (sinds september 2015) en Antwerpen (sinds november 2015).Een terugkeerloket is een bureau waar iedereen die dat wil meer informatie kan bekomen over vrijwillige terugkeer of een aanvraag voor vrijwillige terugkeer kan indienen. Een terugkeerbegeleider beantwoordt vragen en beoordeelt de persoonlijke situatie van de terugkeerder om te bepalen of die aanspraak kan maken op re-integratiesteun. Een terugkeerloket is ook een contactpunt voor terugkeerpartners en de lokale opvanginitiatieven.Enkele cijfersMeer dan 40% van de vrijwillige terugkeer wordt via de terugkeerloketten van Fedasil georganiseerd. De personen die zich tot de terugkeerloketten richten, zijn meestal migranten zonder wettig verblijf.Tussen januari en oktober 2015 keerden 519 personen vanuit de regio Antwerpen vrijwillig terug. De permanentie van Fedasil en de terugkeerpartners in Antwerpen (het OCMW en het Adviescentrum Migratie) organiseerden de terugkeer van deze personen.