Home

Solidair met de slachtoffers van de aardbeving in Marokko

29/09/2023
Ook onze jongeren bleven niet onberoerd bij de beelden van de ellende die de aardbeving in Marokko veroorzaakte. Een golf van solidariteit kwam in ons land op gang.

Een aantal van onze jongeren wou ook hun steentje bijdragen en ze besloten dan ook om onze opendeurdag op zaterdag 16 september aan te grijpen als kans om geld in te zamelen voor de personen getroffen door deze natuurramp.

Zo gezegd, zo gedaan en nadat ze zich hun mooiste kleren aangemeten hadden en een geschikte collectebus vonden, gingen ze op pad doorheen ons centrum en in onze tuin waar ze alle bezoekers met een onverbeterlijk enthousiasme aanspraken met het voorstel zich solidair te tonen met de slachtoffers van de aardbeving. Elke cent helpt! Vanuit die idee trachtten ze een bescheiden bedrag bijeen te sprokkelen.

Dankzij hun onvermoeibaarheid en natuurlijk ook hun onweerstaanbare glimlach, wisten ze moeiteloos velen te overtuigen om een kleine of grotere gift te doen voor de goede zaak. Een bijzonder nobel initiatief van deze jongeren dat de mooie som van 150,57 euro opbracht! En dat in vier uurtjes tijd. Een hele prestatie! Het toverende een brede lach op hun gezichten en ze ontvingen vanzelfsprekend de nodige schouderklopjes van onze collega’s voor hun inzet! En wat met het ingezamelde geld? Het bedrag zal integraal overgemaakt worden aan het programma voor Internationale Samenwerking van de gemeente Oudergem die met de fondsen de inwoners van het dorp Aït Zineb ondersteunt, waar ook slachtoffers van de aardbeving vielen te betreuren.

Bij deze ook dank aan alle gulle schenkers en natuurlijk ook aan onze jongeren die zich, ondanks hun eigen vaak niet eenvoudige situatie, solidair opstelden. Bravo!