Home

Voorbereiding van een opvangcentrum in Glons

08/11/2021
Fedasil bereidt de opening voor van een opvangcentrum voor asielzoekers op de militaire site van Glaaien (Luik).

Sinds enkele maanden wordt Fedasil geconfronteerd met een grote druk op het opvangnetwerk. In deze context tracht Fedasil daarom snel de opvangcapaciteit te verhogen om zo alle asielzoekers die recht hebben op opvang, een opvangplaats te kunnen bieden.

Eén van de potentiële pistes die werd voorgesteld door Defensie, is een site op de militaire basis van Glaaien (Glons), in de gemeente Bitsingen (Bassenge, in de provincie Luik).

Fedasil bereidt momenteel de site voor zodat hij zo snel mogelijk in gebruik kan worden genomen. Elke opening van een centrum vereist een aantal werken om onder meer conform te zijn inzake brandveiligheid en een Covidprotocol. Het opvangcentrum zou operationeel moeten zijn in de komende weken. De initiële opvangcapaciteit ligt vast op 300 bedden.

Een veertigtal jobs

Terzelfdertijd werft Fedasil een veertigtal medewerkers aan om te voorzien in de begeleiding van de toekomstige bewoners. Het centrum van Glaaien kan eveneens rekenen op de hulp van ervaren medewerkers uit andere opvangcentra van Fedasil, zoals dat van Jodoigne (petercentrum) of dat van Luik. Er staan nog enkele vacatures open.

Fedasil wil de opening van het centrum voorbereiden in nauw en goed overleg met de gemeentelijke diensten. Zo is er een wekelijks overleg gepland met de autoriteiten van Bitsingen om de opening te organiseren in de best mogelijke omstandigheden. Fedasil wil ook de toekomstige buren van het centrum inlichten.

Zoektocht naar plaatsen

Fedasil en zijn partners bereiden momenteel de opening van verschillende centra voor, waaronder in Geel (Antwerpen). Een ander centrum opende op 5 november zijn deuren in Lombardsijde (West-Vlaanderen).

Fedasil is voortdurend op zoek naar nieuwe opvangplaatsen. De huidige overbezetting in alle opvangcentra (de gemiddelde bezettingsgraad bedraagt meer dan 97%) verhindert de opvang van alle personen die zich in het aanmeldcentrum in Brussel (het Klein Kasteeltje) aanbieden. Enkel kwetsbare asielzoekers zijn zeker van een opvangplaats op de dag zelf. Op basis van het aantal beschikbare plaatsen wordt er voorrang gegeven aan families, niet-begeleide minderjarigen en alleenstaande vrouwen.

Het opvangnetwerk van Fedasil telt momenteel ongeveer 28.000 opvangplaatsen, verdeeld over 80 collectieve opvangcentra en individuele woningen van het OCMW en verenigingen. De bezettingsgraad in de centra bedraagt momenteel 97%.