Home

Opvolging van het opvangcentrum in Spa

13/10/2021
Sol Cress
Fedasil zorgt voor een specifieke opvolging van de opvang van asielzoekers door het bedrijf Svasta in het opvangcentrum van Spa.

In het vakantiedomein ‘Sol Cress’ in Spa worden sinds 20 juli asielzoekers opgevangen. Fedasil vertrouwde het beheer van het centrum toe aan het privébedrijf Svasta en dat in het kader van een openbare aanbesteding.

In een context van druk op het opvangnetwerk, is Fedasil de afgelopen weken genoodzaakt geweest om het aantal aankomsten in Spa te verhogen. Als gevolg daarvan kon Fedasil de aankomsten niet spreiden en de tussentijdse evaluaties niet uitvoeren zoals initieel voorzien.

Het opvangcentrum van Spa, dat over een capaciteit van 550 plaatsen beschikt, vangt momenteel 411 personen op.

De druk op het opvangnetwerk van Fedasil valt te verklaren door verschillende factoren waaronder de stijging van het aantal asielaanvragen in België, een verlies van opvangcapaciteit door de overstromingen afgelopen juli, de hervestiging van Syrische vluchtelingen, de verlenging van de verblijfsduur in de opvangcentra en de repatriëringsmissie uit Afghanistan. Daarnaast moeten de opvangcentra ook nog steeds een deel van hun plaatsen reserveren als isolatieplaatsen voor mogelijke Covidbesmettingen. Fedasil zoekt daarom actief naar extra plaatsen om snel zijn opvangcapaciteit te verhogen.

Ondersteuning en controles

Deze migratiecontext heeft dus ook gevolgen voor het team van het nieuwe centrum in Spa. Opdat het centrum van Spa snel op kruissnelheid zou kunnen komen, biedt Fedasil ondersteuning bij de medische en sociale begeleiding van de bewoners. Svasta moet nog extra personeel aanwerven: een team van 34 voltijdse medewerkers is namelijk voorzien voor het centrum.

Terzelfdertijd voorziet Fedasil in een permanente opvolging van de opvangcondities, de interne werking van het centrum, de maatregelen op vlak van brandveiligheid en de gezondheidsmaatregelen die vereist worden in het lastenboek. Verschillende specifieke controles en audits zijn reeds gerealiseerd, andere zijn nog gepland. Ook met de gemeentediensten en de burgemeester van Spa zijn er nog overlegmomenten voorzien.

Svasta nam reeds verschillende maatregelen, waaronder een betere sensibilisering van de bewoners op vlak van gedrag op de openbare weg, er is meer animatie in het centrum, er is bewaking om toe te zien op het gebruik van de kabelbaan en er is een vaccinatiecampagne tegen Covid-19 gepland.

Wanneer de infrastructuur van het opvangcentrum op de site van Sol Cress een kwalitatieve opvang mogelijk maakt, staat Fedasil in voor een permanente controle. Het Agentschap heeft een specifieke aandacht voor het respect van de normen voor opvang en neemt alle maatregelen opdat ze gerespecteerd worden. Als beheerder van het opvangnetwerk, voorziet Fedasil in controles in alle opvangcentra in België - waaronder ook de centra in privébeheer.

Privébeheer? Een oproep aan de privésector liet Fedasil toe om op korte termijn over bijkomende opvangplaatsen te beschikken - wat ervoor zorgt dat wanneer de bestaande opvangcapaciteit niet volstaat (zoals in het geval van een opvangcrisis) alle nieuwkomers opvang kunnen krijgen. Deze oproep naar de privésector gebeurde via een openbare aanbesteding met het akkoord van de federale regering. De contracten met de bedrijven zijn voorzien voor een duur  van 12 maanden, met een mogelijke verlenging van 6 maanden in functie van de noodzaak daartoe.

Het opvangnetwerk van Fedasil telt momenteel ongeveer 28.000 opvangplaatsen, verdeeld over 79 collectieve opvangcentra (waaronder 4 in privébeheer) en individuele woningen van het OCMW en verenigingen. De bezettingsgraad in de centra bedraagt momenteel 96%.