Home

Opvang van 18 minderjarigen uit Griekenland

04/08/2020
18 jonge asielzoekers zijn dinsdag uit Griekenland aangekomen in het kader van een herplaatsing (relocatie). Fedasil zorgt voor de eerste opvang.

Op 8 mei verbond de Belgische regering zich ertoe om 18 niet-begeleide minderjarige vreemdelingen (NBMV) in ons land te herplaatsen. Ze kwamen op dinsdag 4 augustus in België aan.

Deze 18 jongeren verbleven reeds meerdere maanden in kampen voor migranten op de Griekse eilanden – meer bepaald in de hotspots van Lesbos en Samos. Ze waren daar alleen, zonder ouders of voogd. Het gaat om 17 jongens en 1 meisje. De jongste is 9 jaar, de oudste is net 18 geworden. Ze zijn afkomstig uit verschillende landen: Afghanistan, Syrië, Iran, Somalië en Guinée.

Covid-19-test

Al de jongeren werden getest op Covid-19 voor hun vertrek naar België. Enkel in geval van een negatieve test mochten ze naar België reizen. Bij aankomst voorziet Fedasil trouwens ook de gebruikelijke medische screening voor hen.

Eerste opvang

De jongeren zullen nu het normale opvangtraject volgen dat voorzien is voor niet-begeleide minderjarigen. Fedasil vangt hen eerst op in een van onze observatie- en oriëntatiecentra voor NBMV. Na een verblijf van 2 tot 4 weken verhuizen ze naar een opvangstructuur die het best aansluit bij hun noden (een centrum van Fedasil of Rode Kruis of een opvangplaats beheerd door de Gemeenschappen).

Dit specifieke opvangtraject laat toe om de jongere een aangepaste opvang en begeleiding te geven.

Het is ook tijdens dit traject dat ons land hun asielaanvraag zal onderzoeken. De 18 jongeren volgen het klassieke parcours van een verzoek om internationale bescherming bij de asielinstanties – de Dienst Vreemdelingenzaken en het CGVS.  

Herplaatsing? Herplaatsing (relocatie) van asielzoekers is een solidariteitsmechanisme dat de Europese Unie heeft uitgewerkt om lidstaten met een grote migratiedruk te ondersteunen. Griekenland met name heeft gevraagd om jonge kwetsbare migranten te herplaatsen. Daarop besloot d EU om een oproep te lanceren om 1.600 niet-begeleide minderjarigen te herplaatsen. 11 landen, waaronder België, zijn op deze oproep ingegaan.

Er zijn verschillende actoren betrokken bij het relocatieproces: de lokale partners (de Griekse overheid), Belgische instanties (Dienst Vreemdelingenzaken en CGVS voor de asielprocedure, Fedasil voor de opvang), en internationale organisaties (EASO, UNHCR, IOM).