Home

Opvang asielzoekers in Glons

03/12/2021
Fedasil Glons
Fedasil opent vandaag een opvangcentrum voor asielzoekers op de militaire site van Glons (Glaaien, provincie Luik).

Sinds enkele maanden wordt Fedasil geconfronteerd met een grote druk op het opvangnetwerk. Door een gebrek aan plaatsen blijven sommige personen die zich bij het aanmeldcentrum in Brussel (Klein Kasteeltje) aanmelden, op straat, zonder enige opvang.

In deze context tracht Fedasil snel de opvangcapaciteit te verhogen om zo alle personen die bescherming vragen in ons land, een opvangplaats te kunnen bieden. Eén van de potentiële pistes die werd voorgesteld door Defensie, is een site op de militaire basis van Glaaien (Glons), in de gemeente Bitsingen (Bassenge, in de provincie Luik).

De eerste asielzoekers zijn hier op vrijdagavond 3 december toegekomen. Het gaat om 27 personen (gezinnen en alleenstaanden) die rechtstreeks vanuit het aanmeldcentrum in Brussel komen.

Het centrum in Glons zal in een eerste fase plaats bieden aan 70 asielzoekers, maar de totale capaciteit van de site ligt rond de 300 plaatsen. De aankomsten zullen stapsgewijs verlopen in functie van de werken die nodig zijn om de site conform te maken.

Een dertigtal medewerkers wordt aangeworven om de begeleiding van de bewoners te verzekeren. Het centrum kan ook rekenen op de hulp van ervaren medewerkers uit andere opvangcentra van Fedasil, zoals Jodoigne (petercentrum), Luik of het voormalige centrum in Theux.

Zoektocht naar plaatsen

Fedasil is voortdurend op zoek naar nieuwe opvangplaatsen en onderzoekt ook andere noodoplossingen om iedereen te kunnen opvangen die er recht op heeft.

Het opvangnetwerk van Fedasil telt momenteel ongeveer 28.000 opvangplaatsen, verdeeld over 82 collectieve opvangcentra en individuele woningen van het OCMW en verenigingen. De bezettingsgraad in de centra bedraagt momenteel 97%.