Home

Onderzoek in het opvangcentrum van Jalhay

23/04/2021
Naar aanleiding van een recente publicatie over de werking van het opvangcentrum in Jalhay, startte Fedasil een intern onderzoek.

In de publicatie van het Collectif Migrations Libres van 18 april werd de kwaliteit van de opvang in Jalhay in vraag gesteld. Van zodra Fedasil hiervan op de hoogte was, heeft het enkele stappen ondernomen om meer informatie in te winnen bij de privépartner Svasta om zo meer uitleg te krijgen over de beschuldigingen die het Luikse collectief uit. Dit onderzoek loopt momenteel.

Er zal een nauwgezette opvolging gebeuren en er zullen passende maatregelen genomen worden zodat Fedasil er zeker van kan zijn dat de normen voor opvang er gerespecteerd worden.

Fedasil hanteert in alle opvangcentra in België dezelfde controlemechanismes. Dat geldt ook voor de opvangcentra die worden uitgebaat door privé-operatoren, zoals Svasta. Er geldt een systeem van monitoring, waaronder ook regelmatige controles worden uitgevoerd door de operationele diensten van Fedasil. Daarnaast gebeurt er ook een financiële en administratieve opvolging. Ten laatste vier maanden na de opening vindt er steeds een kwaliteitsaudit plaats, waarbij er eventuele verbeterpunten worden aangestipt.

Privépartner? Fedasil doet soms een beroep op de privésector om op korte termijn extra tijdelijke opvangcapaciteit te creëren wanneer de bestaande opvangcapaciteit niet volstaat, zoals tijdens een asielcrisis, dit zodat alle nieuwkomers kunnen rekenen op opvang. Dat gebeurt telkens via een overheidsopdracht, en mits akkoord van de federale regering.

In het kader van een dringende overheidsopdracht die Fedasil publiceerde in 2020, stelde de organisatie Svasta de opvang voor van asielzoekers op twee sites: de campging Spa d’Or in Jalhay, tot dan beheerd door het Croix-Rouge, en het vakantiedomein Sol Cress in Spa dat nog moet openen. De twee offertes werden goedgekeurd door de federale overheid in juli 2020. De camping Spa d’Or laat de opvang toe van 260 personen en wordt beheerd door Svasta sinds oktober 2020. De opvang is voorzien voor een duur van 12 maanden, met een mogelijke verlening van maximum 6 maanden.

Het opvangnetwerk van Fedasil telt momenteel 28.000 opvangplaatsen, verdeeld over 81 collectieve opvangcentra (waarvan er 6 beheerd worden door privépartners) en individuele opvang georganiseerd door de OCMW’s en verenigingen.