Home

Geen opvang voor alleenstaande mannen

30/08/2023
De Staatssecretaris nam gisteren de beslissing om tijdelijk geen alleenstaande mannen meer op te vangen in het opvangnetwerk van Fedasil.

Het opvangnetwerk voor asielzoekers staat nog steeds onder druk, ondanks de verschillende maatregelen die genomen werden om de opvangcapaciteit te verhogen of de uitstroom te versnellen.

Staatssecretaris voor asiel en migratie, Nicole de Moor, heeft daarom beslist om tijdelijk alleenstaande mannen die asiel aanvragen in België niet meer op te vangen in het netwerk van Fedasil. Zo anticipeert zij op de stijgende instroom van families en kinderen en om in de winter absoluut te vermijden dat kinderen op straat zouden terechtkomen.

Ze zegt:  “Ik wil niet achter de feiten aanlopen, en neem daarom de beslissing nu al om alle beschikbare plaatsen voor gezinnen met kinderen voor te behouden. Het hoge aantal asielzoekers dat de afgelopen twee jaar naar ons land kwam, weegt nog steeds op het opvangnetwerk. We blijven nieuwe centra openen, maar iedereen heeft het afgelopen jaar gezien hoe moeilijk is het is om bijkomende opvang te creëren. Ik wil absoluut vermijden dat kinderen op straat terechtkomen. Ons land doet al heel lang meer dan zijn deel. Dat gaat echt niet langer, voor dit jaar zijn er 19.000 asielzoekers in België die zich registreerden ten opzichte van 1.500 in Portugal, een land met een gelijkaardig inwonersaantal als België.” 

Alleenstaande mannen

Sinds het najaar van 2021 konden alleenstaande mannen niet langer meteen opvang krijgen de dag dat ze asiel aanvroegen bij Dienst Vreemdelingenzaken. Ze werden uitgenodigd om zich te registreren op de wachtlijst en werden en in functie van het aantal beschikbare plaatsen uitgenodigd voor een opvangplaats. Momenteel staan er 2.100 alleenstaande mannen op de wachtlijst. Meerderen onder hen krijgen momenteel onderdak in noodopvang georganiseerd door het Brussels Gewest, in het kader van een conventie tussen de regionale en federale autoriteiten.

Alleenstaande mannen die zich momenteel aanmelden aan het Pachecogebouw bij Dienst Vreemdelingenzaken worden uitgenodigd om zich te registreren op deze wachtlijst. Fedasil zal hen terug uitnodigen voor een opvangplaats van zodra dit opnieuw mogelijk is.