Home

Ons centrum bestaat 25 jaar!

31/05/2023
Dit jaar bestaat ons centrum een kwart eeuw! Een gelegenheid om terug te blikken op de geschiedenis van het centrum en de belangrijke gebeurtenissen die we meemaakten.

Op 23 november 1998 werd in Sint-Pieters-Woluwe een noodopvangcentrum geopend. Dat jaar kreeg België 21.965 asielaanvragen te verwerken, waarvan 25% afkomstig was uit het met oorlog bedreigde Kosovo. Het opvangcentrum ontving toen zowel alleenstaanden als gezinnen.

Oprichting van Fedasil

In 2002 werd onder minister Vande Lanotte het federaal agentschap voor de opvang van asielzoekers (Fedasil) opgericht. Er werden verschillende opvangcentra opgericht en ook wij werden een Fedasil-centrum.

Twee jaar later werd in België een specifiek opvangtraject voor niet-begeleide minderjarige vreemdelingen (NBMV) opgestart. Het WSP-centrum behield toen evenwel publiek van geïsoleerde personen en gezinnen.

Een sluiting van een week

Op 31 juli 2015 sluit het noodcentrum zijn deuren, omwille van een daling van het aantal asielaanvragen. Maar een week later besluit de regering het centrum weer te openen, omdat de cijfers weer omhoog gaan. Op 1 september 2015 heropent het centrum zijn deuren, ditmaal als opvangcentrum voor niet-begeleide minderjarigen. Sindsdien hebben we jongeren uit de hele wereld opgevangen: Afghanistan, Syrië, Guinee, Eritrea, Somalië, Albanië, Palestina, Kameroen, Jemen, Tsjaad, Marokko, Libië... Duizenden jongeren passeerden hier, voor enkele dagen of voor meerdere weken. Onze capaciteit is meegegroeid met de crises en we hebben nu 72 plaatsen, waarvan 8 voor meisjes.

25 jaar opvang en begeleiding

In 25 jaar is er veel veranderd en onze steun aan minderjarigen blijft jaar na jaar verbeteren, dankzij de wil en de motivatie van onze medewerkers. Er werken nu meer dan veertig mensen in het centrum: maatschappelijk werkers, opvoeders, onthaalmedewerkers, verpleegkundigen, technisch personeel, enz. En niet te vergeten de vele vrijwilligers die ons elke dag waardevolle hulp bieden door cursussen te geven of activiteiten te begeleiden.

We hebben in 25 jaar een lange weg afgelegd, maar we zijn ervan overtuigd dat het beste nog moet komen! Wij nodigen u uit om op 4 juni samen met ons dit grote jubileum te komen vieren.