Home

Hoe gaat het nog met…?

22/05/2023
Geregeld krijgen we bezoek van een oud-bewoner van ons centrum. We zijn steeds erg blij om hun verhalen te horen en hun evolutie te zien.

Zoals jullie weten verblijven de jongeren slechts een achttal weken in ons centrum. De tijd die nodig is om hen sterktes en behoeftes ten goede te leren kennen en vervolgens een aangepaste opvangplaats voor hen te vinden waar ze tot hun meerderjarigheid kunnen verblijven.

Heel vaak komen oud-jongeren ons nog eens gedag zeggen. Op die manier blijven we op de hoogte over hoe het met hen gaat. Het is niet zonder trots dat we hen dan horen vertellen hoe goed het hen vergaat op school, dat ze een positieve beslissing in hun verblijfsdossier ontvangen hebben, enz.

Mooie verwezenlijkingen

Mocht u nog twijfelen aan de talenten van onze jongeren, dan citeren we graag het voorbeeld van T., een Syrische jongen die in november 2021 in ons centrum aankwam en 1 jaar later vloeiend Frans spreekt en reeds in zijn 5de jaar Wetenschappen-Wiskunde zit, een heuse prestatie en we zijn dan natuurlijk ook bijzonder trots op hem!

Eén van onze andere oud-jongeren is speler geworden van een Brusselse volleybalclub. En nog een andere oud-jongere studeert om elektricien te worden.  En zo zijn er nog veel meer jongeren op wie we terecht trots mogen zijn.

Bravo aan hen voor hun doorzettingsvermogen!