Home

Een nieuwe directeur-generaal voor Fedasil

17/07/2012
Op maandag 16 juli 2012 ging Jean-Pierre Luxen aan de slag als directeur-generaal van Fedasil. Maggie De Block, staatssecretaris voor Asiel en Migratie, stelde de nieuwe directeur-generaal voor aan het personeel van de hoofdzetel in Brussel.

Dhr. Luxen werd geboren in Verviers. Hij is arts van opleiding, en specialiseerde zich in tropische geneeskunde. Een groot deel van zijn carrière bouwde hij internationaal uit. Hij begon in de humanitaire sector bij Artsen Zonder Grenzen, ging vervolgens werken bij de Europese Commissie, om nadien directeur te worden bij het BTC, het Belgisch ontwikkelingsagentschap.

"Ik heb veel bewondering en respect voor het eerstelijnswerk dat Fedasil doet. Een van mijn prioriteiten is dit werk te herwaarderen, intern maar ook extern." Zes maanden na zijn aanstelling zal Dhr. Luxen een managementplan voorleggen aan de staatssecretaris voor Asiel en Migratie.

De laatste twee jaar was Fanny François directeur-generaal ad interim van Fedasil. De aanstelling van Jean-Pierre Luxen werd in juni door de ministerraad goedgekeurd. Fanny François zal haar vorige functie van directeur netwerkbeheer en -controle opnieuw opnemen. Staatssecretaris Maggie De Block en het personeel van Fedasil bedankten Fanny voor het harde werk de voorbije jaren.