Home

De buurt in onze tuin

04/06/2019
In het opvangcentrum van Sint-Pieters-Woluwe zijn we bezig met de opstart van een moestuin die onderhouden zal worden door de jongeren van het centrum en de buren. Een ecologisch project waarbij ‘samenleven’ centraal staat!

Samen met enkele buren speelden we al langer met het idee om, naast bepaalde events, te zoeken naar een duurzamere samenwerking. Na het uitwisselen van enkele ideeën per mail kwamen we op een gezamenlijke moestuin voor de buren en ons centrum. Samen met de organisaties ‘Sous les palmiers d’Eléonore’ en ‘Duurzame en solidaire buurt’ kwamen we tot dit project met 2-ledig opzet: enerzijds aandacht hebben voor het leefmilieu en anderzijds ‘het samenleven’ van alle inwoners van de wijk versterken.

Eerste groenten steken de kop op

Deze gedeelde moestuin moet nu natuurlijk vorm krijgen. Een braakliggend stuk grond is immers nog geen moestuin. Enkele buren bleken gelukkig groene vingers te hebben en hielpen dit project te ondersteunen. We zijn een eerste keer samengekomen om de grond te bewerken ter voorbereiding van het planten en zaaien. Ondertussen is een deel van de grond klaar en komen de eerste bonen, uien en sla al boven piepen.

Gaandeweg is het de bedoeling om een aantal jongeren actief bij het project te betrekken en zo de mensen van binnen en buiten het centrum dichter bij elkaar te brengen. Net zoals bij de jonge plantjes is dit project ook iets wat geleidelijk aan moet groeien.
We hopen jullie binnenkort uit te kunnen nodigen om het resultaat te komen bewonderen en/of proeven. Iedereen die een handje wil toesteken kan altijd een mailtje sturen of een berichtje nalaten op onze Facebookpagina.