Home

Opvang van 11 jongeren uit Griekenland

16/12/2020
Deze ochtend kwamen 11 jonge asielzoekers aan uit Griekenland in het kader van een herplaatsing. Fedasil zorgt voor de eerste opvang.

Op 15 september verbond de Belgische regering zich ertoe om 12 niet-begeleide minderjarige vreemdelingen (NBMV) in ons land te herplaatsen, na de brand in het vluchtelingenkamp Moria op het Griekse eiland Lesbos. Ze kwamen deze ochtend, op donderdag 17 december, in België aan. Eén jongere zal later nog aankomen.

Deze 11 jongeren verbleven reeds meerdere maanden in kampen voor migranten op de Griekse eilanden (meer bepaald in de hotspots van Lesbos, Chios, Samos) en op het Griekse vasteland. Ze waren daar alleen, zonder ouders of voogd. Het gaat om 9 jongens en 2 meisjes. De jongste is 12 jaar, de oudsten zijn net 18 geworden. Ze zijn afkomstig uit verschillende landen: Afghanistan, Palestina, Somalië en Congo.

We houden ons aan onze belofte: prioritair inzetten op het beschermen van jongeren. De ad hoc procedures voor noodsituaties duren wel te lang. Mensen zitten jaren vast in zo’n kamp en ja dan trachten ze verder in Europa te raken via irreguliere routes. Deze jongeren komen nu, na de selectieperiode, op een veilige manier toe in ons land.

Sammy Mahdi, Staatssecretaris voor Asiel en Migratie

Covid-19-test

Al de jongeren werden getest op Covid-19 voor hun vertrek naar België. Enkel in geval van een negatieve test mochten ze naar België reizen. Bij aankomst voorziet Fedasil trouwens ook de gebruikelijke medische screening voor hen.

Eerste opvang

De meeste jongeren zullen nu het normale opvangtraject volgen dat voorzien is voor niet-begeleide minderjarigen. Fedasil vangt hen eerst op in een van onze observatie- en oriëntatiecentra voor NBMV. Na een verblijf van 2 tot 4 weken verhuizen ze naar een opvangstructuur die het best aansluit bij hun noden (een centrum van Fedasil of Rode Kruis of een opvangplaats beheerd door de Gemeenschappen). Eén jongere zal meteen gespecialiseerde opvang krijgen bij Minor Ndako.

Dit specifieke opvangtraject laat toe om de jongere een aangepaste opvang en begeleiding te geven.

De twee jongeren die net 18 werden, volgen het reguliere opvangtraject voor volwassenen en gaan meteen naar het aanmeldcentrum in het Klein Kasteeltje in Brussel.

De 11 jongeren volgen het klassieke asieltraject en zullen een verzoek om internationale bescherming indienen bij de asielinstanties - de Dienst Vreemdelingenzaken en het CGVS.  

 

Herplaatsing? Herplaatsing (relocatie) van asielzoekers is een solidariteitsmechanisme waarmee de Europese Unie lidstaten met een grote migratiedruk wil ondersteunen. Met name Griekenland heeft gevraagd om jonge kwetsbare migranten te herplaatsen.

Er zijn verschillende actoren betrokken bij het relocatieproces: de lokale partners (de Griekse overheid), Belgische instanties (Dienst Vreemdelingenzaken en CGVS voor de asielprocedure, Fedasil voor de opvang, Dienst Voogdij van de FOD Justitie) en internationale organisaties (EASO, UNHCR, IOM).