Home

Bijdragen aan de hervestiging van vluchtelingen

16/03/2023
Fedasil resettlement
Fedasil gaat op zoek naar partners om hervestigde personen, ondanks de opvangcrisis, alsnog naar België te laten komen.

Het opvangnetwerk van Fedasil kampt met een tekort aan plaatsen, waardoor ook de transfer van vluchtelingen die geselecteerd werden voor hervestiging noodgedwongen wordt uitgesteld. Fedasil gaat op zoek naar alternatieven om zo de continuïteit van het Belgische hervestigingsprogramma veilig te stellen.

Jaarlijks stelt de Belgische overheid een quotum voorop dat het aantal te hervestigen personen vastlegt: in 2023 engageert België zich om 500 vluchtelingen te hervestigen. Om dat engagement na te komen, wil Fedasil partnerschappen sluiten met erg uiteenlopende stakeholders: steden, gemeenten, ngo’s, vzw’s… die een rol zullen kunnen spelen bij de opvang en begeleiding van vluchtelingen buiten het opvangnetwerk van Fedasil.  

Welke pistes kan een partner bewandelen?

Binnen het samenwerkingsmodel dat Fedasil voorlegt, kan een partner twee verschillende pistes bewandelen, beiden met hetzelfde doel: een jaar lang opvang en begeleiding voorzien voor hervestigde personen.

Enerzijds kan een partner instappen in het Community Sponsorship- traject, een programma waarbij een partnerorganisatie een jaar lang een onthaalgroep van enthousiaste vrijwilligers ondersteunt bij het opvangen en begeleiden van hervestigde personen.

Anderzijds gaat Fedasil vandaag nog een stap verder: het Agentschap nodigt vzw’s, ngo’s, steden en gemeenten uit om in te tekenen voor een flexibel kader om unieke onderlinge partnerschappen te sluiten: een innovatieve stad werkt samen met een ervaren OCMW, een jonge vzw slaat de handen in elkaar met een geëngageerde gemeente, een gedreven ngo – met multidisciplinair team – stapt alleen in het project…

Meer weten over wat mogelijk is?

Lees dan zeker de brochures in bijlage, waarin de rol die een partner kan opnemen binnen beide modellen in detail wordt besproken. Bovendien nodigt het hervestigingsteam van Fedasil geïnteresseerde kandidaat-partners uit voor een interactieve webinar – op 18 en 19 april 2023. Inschrijven kan via deze link: Opvang hervestigde vluchtelingen. Persoonlijk overleg is ook mogelijk!

Meer info? resettlement@fedasil.be

Hervestiging (of resettlement) is een internationaal programma, onder leiding van het Hoog Commissariaat voor de Vluchtelingen van de Verenigde Naties (UNHCR), dat de selectie en de transfer omvat van vluchtelingen vanuit een land waar zij bescherming hebben gezocht naar een derde land, dat aanvaardt om hen op te vangen als vluchteling. Hervestiging biedt vluchtelingen een vorm van veilige en legale migratie. Sinds het begin van het Belgische hervestigingsprogramma in 2013, werden reeds 4 501 vluchtelingen hervestigd.