Home

Hervestiging van 287 vluchtelingen in 2023

02/02/2024
Fedasil Alveringem
Vorig jaar hervestigde België 287 vluchtelingen, voornamelijk Congolese en Syrische vluchtelingen.

Fedasil hervestigde vorig jaar 287 kwetsbare vluchtelingen naar België, voornamelijk Congolese vluchtelingen vanuit Rwanda en Syrische vluchtelingen uit Jordanië en Egypte.

Het vooropgestelde engagement van België om 500 vluchtelingen te hervestigen kon, ondanks de vele inspanningen, niet worden nagekomen. De verzadiging van het klassieke opvangnetwerk was een remmende factor, maar de komst van een uniek hervestigingscentrum betekende een ommekeer.

Meer gedetailleerde informatie vind je hier: cijfers hervestiging 2023.

Hervestiging in Alveringem

Maar liefst 190 van de 287 hervestigde vluchtelingen kregen een opvangplaats in het recent geopende centrum in Alveringem. De opening van het opvangcentrum zorgde in de tweede helft van 2023 voor een duidelijke kentering in de aankomsten.

Fedasil Alveringem opende in september de deuren en richt zich uitsluitend op de opvang en begeleiding van hervestigde vluchtelingen. Met een capaciteit van maximum 115 structurele plaatsen, biedt het opvangcentrum het Belgische hervestigingsprogramma opnieuw meer perspectief op continuïteit en groei.

Alternatieve opvangpistes

Naast de verdere uitbouw van het nieuwe opvangcentrum, zal het hervestigingsteam zich in 2024 ook meer en meer toe op alternatieve opvangpistes, waarbij samenwerken met het middenveld centraal staan.

Zo is Community Sponsorship een programma waarbij enthousiaste vrijwilligers hervestigde vluchtelingen verwelkomen, begeleiden en een jaar lang wegwijs maken in de Belgische samenleving. Partnerorganisaties kunnen instappen om de vrijwilligers de nodige ondersteuning te geven.

Daarnaast nodigt Fedasil vzw’s, ngo’s, lokale besturen… uit om in te tekenen op een flexibel kader om onderlinge partnerschappen te sluiten: een innovatieve stad werkt samen met een ervaren OCMW, een jonge vzw slaat de handen in elkaar met een geëngageerde gemeente, een gedreven ngo – met multidisciplinair team – stapt alleen in het project…

Hervestiging (of resettlement) is een programma, onder leiding van UNHCR, dat de selectie en de transfer omvat van vluchtelingen vanuit een land waar zij bescherming hebben gezocht naar een derde land, dat aanvaardt om hen op te vangen als vluchteling. Sinds het begin van het Belgische hervestigingsprogramma in 2013, werden reeds 4788 vluchtelingen hervestigd. Meer info: www.hervestiging.be.