Home

Hervatting hervestiging

05/11/2020
Fedasil onthaalt vandaag een groep van 127 Syrische vluchtelingen die werden geselecteerd voor hervestiging in België.

Fedasil onthaalt vandaag een groep van 127 Syrische vluchtelingen die werden geselecteerd voor hervestiging in België. Sinds de maand juli 2019 lagen de hervestigingsoperaties voor vluchtelingen in België stil als gevolg van het plaatsgebrek in het Belgische opvangnetwerk maar ook door de internationale gezondheidscrisis.

Twee weken geleden, op 23 oktober, kwamen er al 24 Syrische vluchtelingen aan uit Turkije en Libanon, onder andere via een pilootproject waarbij 14 van hen opvang kregen door middel van ‘community sponsorship’.

Een team van Fedasil was aanwezig op de luchthaven om de vluchtelingen te verwelkomen en hen in samenwerking met IOM over te brengen naar één van de 4 centra die gespecialiseerd zijn in hervestiging (Kapellen, Sint-Truiden, Pondrôme en Florennes).

In de centra

In de 4 centra zullen de hervestigde vluchtelingen gedurende 6 weken een specifiek onthaalprogramma volgen, met onder andere taallessen en workshops over het leven in België. Uiteraard gelden daarbij dezelfde strikte gezondheidsmaatregelen als in de rest van het land.

Hervestiging

Sinds 2013 verbindt België zich ertoe om elk jaar, op basis van de Europese prioriteiten, een quotum van kwetsbare vluchtelingen te hervestigen.

De laatste jaren ging het daarbij vooral om Syrische vluchtelingen uit Turkije, Libanon en Jordanië. UNHCR is verantwoordelijk voor de identificatie en selectie van de vluchtelingen. Het CGVS verhoort vervolgens in het eerste opvangland de vluchtelingen die werden geselecteerd door het UNHCR en Fedasil voert dan een eerste medische screening uit. Indien de vluchtelingen geselecteerd worden voor hervestiging, organiseert Fedasil culturele oriëntatiemissies. De vluchtelingen worden zo goed mogelijk voorbereid om hun leven in ons land, zodat ze met realistische verwachtingen naar België komen. Deze missies kunnen op dit moment echter niet plaatsvinden als gevolg van de coronacrisis. De vluchtelingen die vandaag aankwamen, kregen deze culturele oriëntatie reeds voor de coronacrisis.

Meer weten? www.hervestiging.be

Het hervestigingsprogramma wordt ondersteund door Europese financiering (AMIF).