Home

Lorraine, een vrijwilliger in de kijker

03/05/2023
Sinds enkele maanden is Lorraine vrijwilliger in het Aanmeldcentrum. Elke week neemt ze een kleine groep bewoners mee om onze mooie hoofdstad te laten ontdekken. Ze stemde ermee in om onze vragen te beantwoorden.

Wat motiveerde jou om City Guide te worden?

Jarenlang was het migratievraagstuk een uitdaging voor mij, alsof ik er op de een of andere manier mee geconfronteerd moest worden om de echte problemen te begrijpen. Maar, gezien de complexiteit van asiel in België, ben ik nooit verder durven gaan. Het was na een totale professionele verzadiging dat de vraag naar betekenis en urgentie opkwam: het was tijd om dichter bij de realiteit van de asielzoekers te komen, om mijn tijd en mijn persoonlijkheid te geven in deze context waar de nood concreet en voelbaar is. Tijdens mijn eerste gesprek met Fedasil wilde ik me gewoon aanbieden als een "klassieke" vrijwilliger: aanwezig zijn waar en wanneer nodig om hulp te bieden, op welk terrein dan ook. Toen kreeg ik het aanbod om City Guide te worden...

Wat denk je dat het betekent voor onze bewoners?

Volgens mij is het eerste voordeel van deze uitstapjes ontspanning: even weg uit de dagelijkse stress, zorgen en onzekerheden. Meerdere keren heb ik bewoners meegenomen die moe of neerslachtig leken en die ik een paar uur later zag glimlachen. En omdat de meeste bewoners net in het centrum zijn aangekomen en tijdens de uitstapjes in kleine groepjes zitten, ontmoeten ze elkaar en bouwen ze banden op die ze na de wandeling kunnen blijven onderhouden.

Waarom is het belangrijk dat onze bewoners Brussel ontdekken?

In het algemeen denk ik dat het ontdekken en geleidelijk aan begrijpen van de stad de bewoners in staat stelt zich positief te integreren, wat essentieel is voor hun welzijn en het samenleven. Tijdens de uitstappen kunnen ze mij vragen stellen over de stad, de gewoonten, de inwoners, de gebruiken of zelfs over bepaalde meer praktische aspecten. In plaats van een vage en soms angstaanjagende visie op een nieuwe stad te hebben, ontdekken zij de stad stapsgewijs en op een positieve manier. Ik heb ook gemerkt dat sommige bewoners nooit verder durfden/wilden gaan dan de straten naast het Aanmeldcentrum, dus door meer over Brussel te weten voelen ze zich minder verloren en geïsoleerd.

Welk effect heeft het op jou?

Tijdens deze uitstapjes heb ik het gevoel dat ik een deel van mezelf herontdek dat ik door verschillende ervaringen was kwijtgeraakt: het is als een terugkeer naar de menselijke kant, naar wat essentieel is, naar de oprechte zelf.

Ik leer ook veel van de uitwisselingen met de bewoners, of ze nu persoonlijk of algemeen zijn. Het zijn bijzondere levensverhalen die het verdienen om gehoord, gewaardeerd en gedeeld te worden. Als fotograaf van beroep wil ik graag elke blik en de verhalen erachter vastleggen. Het is heel inspirerend. Moeilijk en mooi tegelijk.

Voor welke verrassingen stond je toen je City Guide werd?

De eerste? Hoe rijk en verrijkend de culturele en sociale diversiteit is!

De tweede? Dat België (en Brussel!) niet zo klein en onbekend is...

Nog een anekdote: toen ik mijn eerste "City Guide"-uitstap deed, wilde ik beginnen met de "klassiekers" van Brussel door het iconische Manneken Pis, het Atomium, de Grote Markt, enz. te laten zien. In tegenstelling tot wat men denkt over de kleinheid van ons land, kenden velen - ook al kwamen ze uit heel verre landen - deze verschillende plaatsen al. Ze hadden de foto’s al op de tv gezien.

Bedankt Lorraine!

Vrijwilligers zoals Lorraine zijn een onmisbare hulp, ze helpen bij het organiseren van activiteiten voor de bewoners, ondersteunen hen bij hun eerste stappen in de samenleving, of zijn er soms gewoon om een luisterend oor te bieden. Vrijwilligers vervullen ook een belangrijke brugfunctie tussen de opvangcentra en de buitenwereld, in beide richtingen. Voor de bewoners van de centra zijn ze vaak een eerste contactpunt met de buurt en de lokale bevolking.

Heb je tijd en zin om concreet te helpen, kom dan onze bewoners helpen om onze mooie hoofdstad te ontdekken. En als wandelen niet uw sterkste punt is, zijn we in het Aanmeldcentrum altijd op zoek naar verschillende vrijwilligers: taalcursussen, animaties, fietscursussen, sportactiviteiten... We staan altijd open voor ideeën of talenten van geïnteresseerden!

Aarzel niet om contact op te nemen met ons: aanmeldcentrum@fedasil.be