Home

Expo ‘Carte de Visite’: een culturele samenwerking met Stad Brussel

14/03/2023
Van 10 februari tot en met 12 februari werden in de expo ‘Carte de Visite’ meerdere kunstwerken tentoongesteld van onze (ex-)bewoners en verschillende Brusselse kunstenaars.

De collectieve expo ‘Carte de Visite’ is een jaarlijks initiatief van het Schepenambt van Cultuur van de Stad Brussel. Voorafgaand aan deze tentoonstelling vonden er in ons centrum verschillende creatieve workshops plaats waar onze bewoners zich aan de hand van kunst konden uitdrukken. De werken waren een weekend lang te bewonderen in de Houba de Strooperlaan.

Creatieve workshops in het Klein Kasteeltje
Begin december konden onze bewoners deelnemen aan verschillende creatieve workshops: poëzie, striptekeningen en kunst op doek. Dankzij deze mengelmoes van kunst en cultuur kregen ze de kans om te reflecteren over hun eigen emoties. Gedichten en striptekeningen over heimwee, liefde en hoop. 
 

Expobezoek met bewoners
Op vrijdag 10/02 bezochten we samen met enkele kunstminnende bewoners de opening van de expo ‘Carte de Visite’. Het kunstdoek, de gedichten, striptekeningen en foto’s van de Fresco van de Menselijkheid kregen een plaats in een aparte ruimte. Voor de deelnemende kunstenaars werden telkens visitekaartjes voorzien zodat geïnteresseerde bezoekers met hen contact konden opnemen. De avond was een groot succes: een culturele ontmoeting tussen Brusselaars en nieuwkomers.