Home

Center News

29.10.2008
De druk op het netwerk voor de opvang van asielzoekers houdt aan. Het merendeel van de opvangcentra heeft een bezettingsgraad van...
29.10.2008
La pression sur le réseau d’accueil pour demandeurs d’asile continue. La plupart des centres d’accueil ont dépassé les 100% d’...
09.09.2008
Eén jaar na de inwerkingtreding werkt Fedasil aan de evaluatie van de wet over de opvang van asielzoekers. Vanaf september 2008...
09.09.2008
Fedasil travaille à l’évaluation de la loi sur l’accueil des demandeurs d’asile, un an après son entrée en vigueur. Douze...
29.08.2008
Fedasil ne parvient plus à désigner le jour même une place d’accueil pour les nouveaux arrivants. Cette semaine, le Dispatching n...
29.08.2008
Fedasil slaagt er niet meer in om elke nieuwkomer de dag van zijn aankomst zelf een opvangplaats toe te kennen. Deze week kon de...
28.08.2008
Le réseau d’accueil organisé par Fedasil et ses partenaires héberge les demandeurs d’asile tout au long de leur procédure d’asile...
28.08.2008
Het Belgische opvangnetwerk, georganiseerd door Fedasil en zijn partners, huisvest asielzoekers tijdens de volledige duur van hun...
26.08.2008
De opvangcentra voor asielzoekers staan open voor het grote publiek. Binnenkort organiseren verschillende centra in het land een...