Home

Expertenconferentie Terugkeer en re-integratie

20/03/2024
Fedasil terugkeer EU
Fedasil organiseert een conferentie over terugkeer en re-integratie, in het kader van het Belgisch voorzitterschap van de Raad van de EU.

In de eerste helft van 2024 is België, voor de dertiende keer, de voorzitter van de Raad van de Europese Unie (EU). Op 19 en 20 maart organiseert Fedasil een tweedaagse conferentie in Antwerpen (en ook online), in samenwerking met Frontex en het ICMPD (International Centre for Migration Policy Development). Verschillende experts nemen het woord.

Op de agenda

De eerste dag reflecteren de genodigden over de steeds meer geharmoniseerde benadering op terugkeer en re-integratie binnen de EU.

"We moeten uitkijken naar de volgende stappen in het consolideren van een terugkeerbeleid, een Europees terugkeerbeleid dat duurzaam en effectief is", stelt Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole de Moor. “En het Belgische terugkeerbeleid geeft de voorkeur aan vrijwillige terugkeer, omdat het gezien wordt als de warmste, meest duurzame en kostenefficiënte optie.”

Fanny François, directrice-generaal a.i. van Fedasil, licht de specifieke aanpak van Fedasil verder toe: "Informatievoorziening is een belangrijk onderdeel van onze aanpak: praten, en nog belangrijker, luisteren naar migranten. Daarom staan de noden van de migrant centraal bij onze terugkeerbegeleiding. En voor er informatie wordt gegeven, moet de gesprekspartner geloven in de betrouwbaarheid en volledigheid van de boodschap. Dit betekent dat alle opties moeten worden onderzocht en een gesprek eerlijk en transparant moet verlopen."

De tweede dag staat volledig in het teken van de duurzaamheid van re-integratie: hoe kunnen lidstaten re-integratieprogramma’s duurzamer maken om een blijvende impact te creëren voor terugkeerders en gemeenschappen in de herkomstlanden?

Op deze conferentie wil Fedasil lidstaten, de Europese Unie en haar partners samenbrengen om hen in eerste instantie te informeren en inspireren, maar in het bijzonder om aanbevelingen te formuleren voor het toekomstig beleid van de volgende EU Commissie.

Op 22 mei organiseert Fedasil een tweede conferentie, ditmaal rond het thema “multistakeholdermodellen” in de context van opvang, informatievoorziening en pre-integratie van asielzoekers.