Home

Bezoek van de directeur-generaal van IOM

06/10/2022
Vandaag bezocht António Vitorino, de directeur-generaal van IOM het terugkeerloket van Fedasil in Brussel.

Op donderdag 6 oktober kwam de directeur-generaal van de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) naar België voor een bezoek. In het kader van het overleg tussen IOM en België, bracht de directeur-generaal een werkbezoek aan het terugkeerloket van Fedasil in Brussel, in aanwezigheid van de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Nicole de Moor. Hij sprak er onder meer met enkele terugkeerconsulenten.

Partners

De keuze om een terugkeerloket te bezoeken lag voor de hand: de terugkeerloketten van Fedasil zijn een voorbeeld omwille van hun laagdrempelige toegang voor migranten (je kan er gewoon binnenstappen, er is geen registratie nodig) en er wordt nauw samengewerkt met de terugkeerpartners. Zo is IOM drie dagen per week aanwezig in het terugkeerloket, terugkeerpartner Caritas 1 dag per week.

In de gesprekken tussen Fedasil en IOM werd de nauwe en goede samenwerking tussen de vele partners benadrukt. In elke schakel van het vrijwillige terugkeertraject verschillende partners betrokken: via het CONEX-netwerk wordt er aan informatieverspreiding gedaan naar migranten, in het terugkeerloket zijn de terugkeerpartners aanwezig en ook na de terugkeer zorgen het IOM en Caritas voor re-integratieopvolging en -steun.

Na enkele moeilijke coronajaren waarbij het aantal vrijwillige terugkeren sterk was gedaald, gaat het aantal terugkeerders terug in stijgende lijn. Van januari tot augustus 2022 keerden reeds 1773 mensen terug.

 

Vrijwillige terugkeer? Migranten kunnen op elk moment beslissen om terug te keren naar hun land van herkomst. Het vrijwilligeterugkeerprogramma is bedoeld voor alle migranten: verzoekers om internationale bescherming, uitgeprocedeerde verzoekers en migranten zonder papieren.

Vrijwillige terugkeer is een hulpprogramma: de reis wordt georganiseerd vanuit België tot in het land van bestemming en omvat bijstand en vervoerkosten. De terugkeer gebeurt in alle rust en discretie. Via dit programma kan de terugkeerder, afhankelijk van zijn statuut, ook steun krijgen bij de re-integratie in zijn land van herkomst. De terugkeerder kan de re-integratiesteun gebruiken om een zaak op te starten, een woning te huren of gedeeltelijk te renoveren, medische kosten te betalen enz.

Fedasil beschikt over terugkeerloketten in Brussel, Gent, Antwerpen, Luik en Charleroi om migranten zonder wettig verblijf te informeren en te begeleiden.

Meer info op www.vrijwilligeterugkeer.be