Home

Mensen zonder papieren sensibiliseren

25/03/2021
De eerste fase van Reach Out, een project gericht op het informeren van migranten, werd deze week afgerond met een webinar. Het belang van de uitwisseling van goede praktijken stond centraal.

Het doel van het Reach Out project is om migranten zonder verblijfsvergunning te informeren over hun rechten en over de mogelijkheden op het vlak van asiel en terugkeer. De eerste fase van dit project werd geleid door Fedasil en ondersteund door het European Return and Reintegration Network (ERRIN). Het werd deze week afgesloten met een tweedaagse online conferentie.

Uitwisseling tussen steden

Migranten bereiken en informeren is geen gemakkelijke taak, vooral niet als zij op straat leven. Dankzij het Eurocities netwerk werden de steden Amsterdam, Utrecht, Newcastle, Milaan, Antwerpen en Gent samengebracht om ervaringen uit te wisselen. Ze bespraken onderwerpen als counseling en terugkeer voor personen die zich buiten de procedures of buiten de officiële opvangstructuren bevinden. Het doel was om uiteindelijk een alomvattende aanpak te ontwikkelen voor het begeleiden van migranten zonder papieren, die nuttig kan zijn voor andere Europese steden die met soortgelijke problemen kampen.

De eerste dag van het webinar stond in het teken van deze uitwisseling van goede praktijken. Michael Kegels, directeur-generaal van Fedasil, nam deel aan de discussie: “Met deze conferentie sluiten we het eerste hoofdstuk van het project af en gaan we door naar een volgende fase. Intensere samenwerking, meer uitwisseling van goede praktijken en meer mensen op het terrein, dat is wat we nastreven.”

Frans-Belgisch outreach-team

Op het terrein zette het Reach Out project een multinationaal team in om migranten zonder papieren te benaderen en hen bewust te maken van de bestaande wettelijke opties: procedure voor internationale bescherming, opvangmogelijkheden, Dublin-procedures en het programma vrijwillige terugkeer.

Het sensibiliseren van migranten die het Verenigd Koninkrijk willen bereiken en vastzitten in België, is een goed voorbeeld van deze aanpak. Momenteel is er een team actief in Brussel, Calais en Grande-Synthe (Duinkerke) bestaande uit outreachers van Fedasil en OFII (Office Français de l’Immigration et de l’Intégration).

Staatssecretaris Sammy Mahdi sprak hierover tijdens het webinar: “Om de strijd tegen onwettig verblijf aan te gaan, moeten we migranten op de juiste manier informeren. Dat doe je niet door gewoon een brochure te geven, maar wel met mensen op het terrein.”

Het Reach Out project krijgt Europese steun (AMIF).