Home

2673 vrijwillige terugkeerders in 2022

10/02/2023
Fedasil terugkeer
In 2022 begeleidde Fedasil 2673 mensen nadat ze de keuze hadden gemaakt om vrijwillig naar hun land van herkomst terug te keren.

De terugkeercijfers lijken zich na enkele moeilijke coronajaren opnieuw te herstellen. Meer nog, het aantal terugkeerdossiers lag vorig jaar zo’n tien procent hoger dan in 2019 en maar liefst 36% hoger dan in 2021.

Onder de 2673 terugkeerders herkennen we drie specifieke profielen: verzoekers om internationale bescherming, uitgeprocedeerde verzoekers en migranten zonder verblijfsvergunning in België. Deze laatste categorie vertegenwoordigt maar liefst 52% van het totaal aantal terugkeerdossiers.

Net zoals in 2021 zijn Brazilië, Mongolië, Oekraïne, Moldavië en El Salvador de voornaamste bestemmingslanden. Meer cijfers, vind je in het verslag in bijlage. In totaal werd er naar 94 verschillende landen terugkeer georganiseerd in 2022.

Terugkeer met re-integratie wordt de norm

Fedasil helpt niet enkel bij de praktische organisatie van de terugkeerreis, maar vertelt elke kandidaat-terugkeerder ook over mogelijke re-integratiesteun in hun land van herkomst. Deze steun kan worden aangewend voor diverse projecten: een huis renoveren, een micro-onderneming opstarten, een job zoeken…

IOM en Caritas International, die kunnen rekenen op een wereldwijd netwerk, contacteren hun lokale partners die de terugkeerders in het land van herkomst vervolgens helpen bij het uitvoeren van hun re-integratieplan en het inzetten van de bijhorende premie.

Opvallend, het aantal migranten dat terugkeert met re-integratiesteun vertoont de laatste jaren een opmerkelijke stijging. In 2022 kregen maar liefst 1970 van de 2673 terugkeerders – goed voor zo’n 74% - re-integratiesteun, een record sinds de start van het re-integratieprogramma in 2006. Deze tendens impliceert vanzelfsprekend dat het organiseren van terugkeer steeds complexer wordt.

De terugkeerprojecten vanuit België krijgen Europese financiële steun (AMIF-fonds).